Čínský herbář
Čeština

Reishi a Agaricus ochraňují erytrocyty před oxidačním stresem

Ne jinak je tomu v případě Reishi (Ganoderma lucidum, lesklokorka lesklá), která známá hlavně v Číně, neboť ji tradiční čínská medicína využívá k léčbě mnoha zdravotních obtíží a považuje ji za houbu dlouhověkosti a nesmrtelnosti. Podobně je na tom i Agaricus (Agaricus brasiliensis, Agaricus blazei Murill, žampión mandlový) má domovinu v oblasti blízko Sao Paula a tamní domorodci jej využívali jako potravinu, ale také jako lék.

Zkoumání hub se nevyhýbá ani současná věda. Sleduje jejich složení a také účinky. Je tak známé, že obě probírané houby mají imunomodulační, protizánětlivé, cholesterol snižující, psychiku zlepšující, protirakovinné, protimikrobiální, antioxidační účinky. Je jich však mnohem více.

 

reishi_antioxidant

 

V této studii se autoři zaměřili na antioxidační vlastnosti dvou hub, AgaricuReishi. Volné radikály, ať už jsou kyslíkové, nebo dusíkové, působí na buňky toxicky. Dochází k oxidaci lipidů v buněčných membránách a také bílkoviny, tedy i DNA. Jsou tedy rakovinotvorné a mutagenní. Je tedy důležité je neutralizovat. Volné radikály vznikají v určitém množství v těle, např. při metabolismu živin, jsou však úspěšně neutralizovány. Při patologických stavech, vystavení toxickým látkám atd. se však jejich produkce zvyšuje a převyšuje kapacitu těla je neutralizovat.

Zvyšuje je také zvýšená koncentrace glukózy v krvi, s čímž se setkáváme u diabetiků. Hyperglykémie je tedy spojená s nárůstem oxidačního stresu a peroxidaci lipidů, ty mohou aktivovat imunitní systém a rozvíjí se zánět. Velmi citlivé na volné kyslíkové radikály jsou erytrocyty, tj. červené krvinky.

Autoři sledovali vliv preparátů z mycelií AgaricuReishi na stav erytrocytů u krys s cukrovkou. U erytrocytů došlo k poklesu aktivity enzymů, které neutralizují volné radikály, tj. superoxiddismutáza, kataláza, glutation peroxidáza a glutation reduktáza, volné radikály se tedy dále hromadily v těle, dále se zvýšila koncentrace ukazatele peroxidace lipidů, tj. triobarbiturové kyseliny. Podávání přípravku z hub vedlo k výraznému snížení oxidačního stresu, nejen díky obsahu látek v houbách, ale také díky tomu, že se obnovila plná aktivita neutralizujících enzymů, to se projevili i snížením peroxidace lipidů. Jediné, co nebylo  houbami ovlivněno, byla aktivita glutation reduktázy.

Studie tak potvrdila, že AgaricusReishi jsou velmi účinné v neutralizaci volných kyslíkových radikálů, a to hlavně tím, že obnovují funkci v těle se nacházejících enzymů, které volné radikály neutralizují. Tím se zpomalují degenerační procesy a také riziko vzniku rakoviny. V tomto případě nedochází k poškození erytrocytů.

 

Vitak TY, Wasser SP, Nevo E, Sybirna NO. Enzymatic System of Antioxidant Protection of Erythrocytes in Diabetic Rats Treated with Medicinal Mushrooms Agaricus brasiliensis and Ganoderma lucidum (Agaricomycetes). Int J Med Mushrooms. 2017;19(8):697-708.