Čínský herbář
Čeština

Reishi a Alzheimerova nemoc

Reishi je známá hlavně v Asii, kde je po tisíce let využívaná v tradiční čínské medicíně. Její obliba roste i v jiných částech světa i díky tomu, že vzrůstá počet studií, které potvrzují to, co čínská medicína ví už tisíce let. Reishi dokáže modulovat aktivitu imunitního systému, působí protirakovinně, dokáže neutralizovat volné kyslíkové radikály, snižuje hladinu cukrů a tuků v krvi, výrazně posiluje fyzickou i psychickou kondici a regeneraci.

shutterstock-461172412

V této studii autoři hledali odpověď na otázku, zda je možné Reishi využít i pro ovlivnění Alzheimerovy choroby. Počty pacientů s touto nemocí každoročně rostou. Je to dáno i zvyšujícím se věkem populace. Jedná se o neurodegenerativní chorobu, která je pro nemocného devastující. V mozku se usazují β-amyloidy, které vytváří plaky a jsou pro nervové buňky toxické. V průběhu nemoci člověk ztrácí paměť, nejdříve krátkodobou, schopnost orientace, postupně ztrácí soběstačnost a umírá.

Již dříve se potvrdilo, že Reishi dokáže zmírnit progresi Parkinsonovy choroby, jelikož ochraňuje nervové buňky, které tvoří dopamin, tedy právě buňky, kterých u Parkinsoniků ubývají. Jiné studie pak ukazují i to, že Reishi podporuje dělení neurálních progenitorových buněk, které vyzrávají v neurony, podporuje tedy novotvorbu neuronů, neurogenezi.

Nelze se tedy divit, že Reishi se testuje i v případě Alzheimerovy choroby. Pokusy byly prováděny na myších, u nichž byl navozen stav, který připomíná Alzheimerovu chorobu u lidí. Tyto tedy měly snížené mentální funkce vlivem degenerace mozkové tkáně. Myším byly podávány polysacharidy získané z Reishi. Podávání polysacharidů aktivuje receptory fibroblast growth factor receptor 1 (FGFR1), jejichž aktivace vede právě k neurogenezi. U myší došlo k zlepšení kognitivních funkci, lépe zpracovávaly informace a využívaly poznatků. Došlo k zlepšení schopnosti učení i paměti

Při zkoumání mozkové tkáně léčených myší se ukázalo, že došlo k sebeobnově a dělení právě neurálních progenitorů, z nichž vznikají nové neurony. Dochází tedy k regeneraci nervové tkáně. Navíc se ukazuje, že Reishi snižuje negativní dopady amyloidu v mozku, jednak zabraňuje jeho negativnímu působení, a jednak i snižuje i velikost již vzniklých plaků.

Polysacharidy z Reishi je tedy možné označit za novotvorbu nervové tkáně podporující a chránící před toxicitou amyloidu v centrální nervové soustavě. Je tu tedy možnost, že by mohly být přidávány k léčbě Alzheimerovy choroby.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213671116302971