Čínský herbář
Čeština

Reishi a ochrana jater před poškozením tetrachloridem

Reishi je velmi dobře známá v Asii, kde je využívána tradiční čínskou medicínou k léčbě mnoha chorobných stavů. Tyto účinky, které znali již staří Číňané, se podařilo potvrdit i vědeckými postupy. Víme tak, že Reishi moduluje aktivitu imunitního systému, posiluje fyzickou i psychickou kondici, snižuje koncentrace tuků a cukru v krvi, snižuje oxidační stres, zabíjí patogeny a rakovinné buňky.

 

reishi_liver

 

V této studii autoři ověřovali schopnost Reishi chránit játra před toxickým poškozením tetrachlormetanem. Jeho podání způsobí vážné poškození jater, může dojít i k jaternímu selhání.

K pokusům využili polysacharidy z Reishi a vzorky jaterní tkáně, které vystavili také působeni tetrachlormetanu. Vytvořili čtyři testovací jaterní vzorky, k jednomu přidali 0,0, ke druhému 0,1, ke třetímu 0,3 a ke čtvrtému 0,6 mg/kg polysacharidů. Tkáň s Reishi inkubovali a poté přidali tetrachlormetan. Následně sledovali, jaké změny vyvolala toxická látka. Polysacharidy z Reishi výrazně omezily poškození, nedošlo k nárůstu koncentrace jaterních enzymů, tyto se uvolňují při poškození jaterních buněk, např. LDH, ALT, snížil se také oxidační stres, neboť polysacharidy působily jako antioxidant. Přitom volné radikály by dále poškozovaly jaterní tkáň. Nedošlo ani k výrazné aktivaci cytochromů a nárůstu koncentrace prozánětlivých cytokinů. To vše svědčí pro to, že díky polysacharidům z Díky Reishi byla jaterní tkáň uchráněna před toxicitou tetrachlormetanu.

Reishi snižuje oxidační stres, zánět, a tím i poškození jaterních buněk. Je tedy možné její podávání považovat za hepatoprotektivní.

 

Y Liu et al.  Protective Effect of Ganoderma Lucidum Polysaccharide Against Carbon Tetrachloride-Induced Hepatic Damage in Precision-Cut Carp Liver Slices Fish Physiol Biochem. 2017 Jul 05.