Čínský herbář
Čeština

Reishi a rakovina tlustého střeva

Reishi (Ganoderma lucidum, lesklokorka lesklá) je jedlá dřevokazná houba, která je také známá pod názvem Lingzhi. Patří mezi chorošovité. Houba roste hlavně na listnatých stromech, např. dubech, břízách, olších. Typickým znakem Reishi je její hnědý až červenohnědý velmi lesklý klobouk. Reishi je známá po tisíce let, a to hlavně díky tradiční čínské medicíně. Současné studie také dokládají, že Reishi má mnoho složek a mnoho farmaceutických účinků. Patří mezi ně zlepšování fungování imunitního systému, snižování oxidačního stresu, hodnot krevních tuků a cukrů, potlačuje vznik a růst nádorů, působí protimikrobiálně atd.

tluste_strevo

V této studii autoři testovali vliv Reishi a nádor tlustého střeva a zda je možné pomocí Reishi posílit účinnost chemoterapeutika 5-fluorouracilu (5FU).

Nádory tlustého střeva patří mezi ty celosvětově nejčastější, a to u mužů i u žen. Rizikovými faktory pro vznik nádoru jsou: rodinný výskyt polypózy střeva, obezita, nízký příjem vlákniny, nedostatek pohybu, koření, záněty střeva atd.

Nádory střeva jsou léčeny hlavně chirurgicky a pomocí chemoterapie, využívá se hlavně 5FU. Autoři přidávali Reishi k buněčné kultuře z nádorových buněk a také ke zdravým buňkám tlustého střeva. Ukázalo se, že Reishi potlačuje množení/dělení nádorových buněk. Blokuje buněčný cyklus, ale pouze u rakovinných buněk. Zdravé buňky nebyly ovlivněny. Reishi také snižovala schopnost nádorových buněk migrovat. Buněčná migrace je přitom důležitou schopností, která vede k diseminaci, tj. metastazování, a invazi nádoru. Tím autoři studii neskončili. Zajímalo je, jak přesně Reishi na buňky působí. Vlivem Reishi se zvyšuje oxidační stres a objevuje se poškození DNA nádorových buněk, dochází ke zlomům řetězců DNA. Při použití kombinace 5FU a Reishi vedlo ke zvýšení účinnost o 20 % proti použití samotného 5FU.

Dalším krokem byl test na zvířatech. Jednalo se o myši s nádorem tlustého střeva. Myši, které byly léčené kombinací 5FU a Reishi měly menší objem i váhu nádoru.

Získané výsledky naznačují, že má Reishi protinádorové účinky proti rakovině tlustého střeva a zvyšuje efekt 5FU.

Alena Opattova, Josef Horak, Sona Vodenkova, et al. Ganoderma Lucidum induces oxidative DNA damage and enhances the effect of 5-Fluorouracil in colorectal cancer in vitro and in vivo. Mutation Research/Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis. https://doi.org/10.1016/j.mrgentox.2019.06.001