Čínský herbář
Čeština

Reishi, Coriolus a hlíva čistí vodu od antidepresiv

Reishi (Ganoderma lucidum, lesklokorka lesklá), Coriolus (Coriolus versicolor, Trametes versicolor, outkovka pestrá) a hlíva ústřičná (Pleurotus ostreatus) jsou dřevokazné medicinální houby, které mají tisíciletou tradici využití k léčebným účelům v tradiční čínské medicíně. Obě houby spojuje také to, že jejich český název je odvozen od jejich podoby. Reishi vytváří hnědé až červenohnědé velmi lesklé plodnice, plodnice Coriolu jsou pokryty různobarevnými pruhy a hlíva připomíná ústřice. Podstatnější je ovšem podobnost v účincích, které byly zjištěny vědeckými studiemi. U obou hub bylo zjištěno, že zlepšují fungování imunitního systému, působí proti oxidačnímu stresu, umí snížit cholesterol a cukry v krvi, jsou schopné ničit nádorové buňky i mnohé infekční mikroorganismy.

cista_voda

Houby jsou tedy prospěšné pro naše zdraví přímo, ale ukazuje se, že mohou pomoci také životnímu prostředí, a tím zmírnit negativní dopady znečištění na naše zdraví.

Mnoho lidí v současné době užívá antidepresiva, např. venlafaxin (VFX) a jeho derivát O-desmetylvenlafaxin (ODMVFX). Tyto látky se dostávají také do životního prostředí, hlavně do vody. Současné čističky nejsou schopné je z vody zcela odstranit. Určité množství zůstává. Obě zmíněné látky mohou reagovat ve vodě s dalšími látkami (hlavně s chlorem) a mohou vznikat rakovinotvorné sloučeniny, vedlejší produkty, jako je např. N-nitrosodimetylamin (NDMA). Je tedy důležité zajistit jejich odstranění tak, aby ve vodě vůbec nezůstávaly. Autoři v této studii usoudili, že s tímto problémem by mohly pomoci houby, Reishi, Coriolus a hlíva.

Ukázalo se, že pokud jsou k vodě s antidepresivy přidány také houby, dochází ke snížení koncentrace sledovaných látek. Reishi a Coriolus odstranily 100 % ODMVFX, v případě VFX odstranil Coriolus 70 %, součastně s tím se snížila také produkce karcinogenních NDMA. S VFX si však neporadila Reishi, nesnížila se produkce NDMA, byť snížila koncentraci VFX také o 70 %. To je dáno tím, že když Reishi degraduje (rozkládá) venlafaxin vytváří meziprodukt O-desmetylvenlafaxin, z něhož se převážně vytváří N-nitrosodimetylamin. Hlíva je o něco méně účinná než obě zmíněné houby. Nejúspěšnější v odstraňování antidepresiv byl Coriolus. Tohoto poznatku by se mohlo využít i v praxi, v čistírnách odpadních vod.  

Llorca MCastellet-Rovira FFarré MJ, et al. Fungal biodegradation of the N-nitrosodimethylamine precursors venlafaxine and O-desmethylvenlafaxine in water. Environ Pollut. 2019 Mar;246:346-356. doi: 10.1016/j.envpol.2018.12.008