Čínský herbář
Čeština

Reishi (Ganoderma lucidum - lesklokorka lesklá)

Celosvětově i v našich končinách přibývá lidí, kteří trpí astmatem a alergiemi všeho druhu.

Dnes již existuje množství medikamentů, které dokážou stav astmatika, alergika zlepšit, potlačit příznaky nemoci, což mu dovolí žít normální život bez omezení.

Přesto, nemůžeme pro sebe udělat něco navíc? Odpověď zní, můžeme.

Není to nic složitého, stačí se podívat do přírody, která nám nabízí pomocnou ruku i v řešení těchto obtíží.

Důležitou součástí mnoha tisíciletími ověřenými léčebnými systému, jakým je např. čínská medicína, jsou i medicinální houby. Existuje velké množství medicinálních hub, jež mají velmi výrazné zdraví posilující i léčivé účinky.

Ačkoli mají houby univerzální účinky a k ovlivnění astmatu je možné využít většinu z nich, některé mají výsadní postavení. Jsou to hlavně Reishi, Cordyceps či Agaricus, jež podporují a modulují aktivitu imunitního systému, ale též působí velmi pozitivně na plíce.

reishi_shotReishi (lesklokorka lesklá) je velmi ceněnou dřevokaznou houbou, která má svou domovinu ve východní Asii. Její vzácnost dokládá fakt, že ve starověké Číně ji směla konzumovat pouze císařské rodina a houba má též přízvisko božská houba nesmrtelnosti.

Vraťme se ale k její roli v působení na dýchací cesty u astmatiků a alergie.

Zmínky o zlepšení stavu astmatiků při podávání Reishi získáváme ze starých čínských zápisků, ale také z moderních vědeckých studií.

Jak může Reishi pomoci při astmatu?

Reishi dokáže modulovat reakce imunitního systému, a to hlavně díky vysokému obsahu polysacharidů, jakými jsou např. beta glukany. U astmatiků, jež mají astma na podkladě alergie a alergiků, se setkáváme se specifickými reakcemi, které jsou založené na zvýšené aktivitě a degranulaci žírných buněk a bazofilů po navázání IgE protilátek, na převaze lymfocytů označovaných jako Th2, tvorbě IgE protilátek proti alergenům B lymfocyty a v neposlední řadě i na zvýšení počtu a aktivitě eozinofilů.

U astmatu dochází k změnám v dýchacích cestách, které jsou dány alergickým zánětem, který se rozvíjí v závislosti na přítomnosti alergenu. Dochází k otoku sliznice, která je infiltrovaná imunitními buňkami, zvýšené produkci hlenu a v akutním stádiu ke stažení hladkých svalů. Tyto faktory vedou k zúžení dýchacích cest a zhoršení průchodu vzduchu a dušnosti, často spojené s „hvízdáním“ na hrudi.

Reishi zasahuje a upravuje zvýšenou odpovídavost imunitního systému na alergeny. Dokáže snížit produkci IgE protilátek, čímž dochází k menší aktivaci žírných buněk a bazofilů. Zvyšuje počet lymfocytů Th1 na úkor zmíněných Th2, navíc vychytává volné radikály, které se při alergickém zánětu v dýchacích cestách tvoří. Tyto radikály totiž výrazně poškozují sliznice. Je jasně vidět, že Reishi oplývá silnými protizánětovými účinky.  Navíc dokáže ovlivnit celkový fyzický stav a zlepšuje využití kyslíku tkáněmi i jeho příjem.

Reishi tedy jen nepotlačuje příznaky, ale celkově tonizuje imunitní systém, plíce i celý organismus.

Podobně pak dokážou pomoci i Cordyceps (housenice čínská)  a Agaricus blazei Murril (žampión brazilský), jak dokládají studie. Jejich vliv na imunitní systém je také založen hlavně na upravení poměru Th1 a Th2 lymfocytů.

Výhodou užívání hub je velmi nízké riziko jakýchkoli nežádoucích reakcí při jejich braní i snadná dostupnost na trhu. Je však nutné dobře vybírat preparát z hub, neboť ne všechny jsou stejně kvalitní a mnohdy pak nemají žádané pozitivní účinky. Další výhodou je možnost užívat preparáty z hub společně s předepsanými léky, aniž by docházelo k narušení jejich účinnosti, naopak se tyto mohou podporovat. Předepsané léky bez konzultace se svým lékařem specialistou nevysazujeme. Stejně tak se mohou sčítat účinky v případě použití dvou hub. Je zaznamenáno, že kombinací užívání Reishi a Cordycepsu se dosáhne lepších výsledků u zlepšování stavu astmatiků i alergiků.

Nemusíme tedy sedět s rukama v klíně, můžeme proti svým nemocem, jakými jsou astma a alergie, sami zakročit a zlepšit svůj zdravotní stav. V případě, že si nevíme rady ohledně výběru hub, dávkování, je vhodné navštívit odborníka na tuto problematiku, např. terapeuta tradiční čínské medicíny.