Čínský herbář
Čeština

Reishi mírní zánět v mozku

Reishi (Ganoderma lucidum, lesklokorka lesklá) je houba, která je hlavně v Asii známá také jako elixír nesmrtelnosti. Tradiční čínská medicína tuto dřevokaznou houbu používá po tisíce let. V historickém období bylo její využívání vyhrazeno pouze císaři a jeho rodině. V současnosti je Reishi pěstována po celém světě a je produkováno velké množství potravních doplňků s ní. Vědecké studie totiž dokládají, že Reishi skutečně disponuje biologickými účinky, obsahuje totiž velmi zajímavé složky, tj. polysacharidy, terpeny aj. Výzkumy ukázaly, že Reishi umí zlepšovat funkčnost imunitního systému, snižuje oxidační stres, cukr a tuky v krvi, ničí nádorové buňky, působí proti mnohým mikrobům, posiluje fyzickou i psychickou kondici atd.

reishi-houba-nesmrtelnosti-proc-si-vybrat-reishi

V této studii se autoři zaměřili na protizánětlivé účinky složky Reishi, tj. ganoderické kyseliny F, která patří mezi triterpeny. Mnohé mikrobiální záněty postihující mozek jsou provázeny velkým zánětem, tj. jsou aktivovány imunitní buňky systému a hlavně ty, které se nacházejí přímo v mozku, a to mikroglie. Jedná se o buňky příbuzné makrofágům. Zánět přitom výrazně poškozuje mozkovou tkáň, destruuje je. Zánět tedy může být škodlivější než samotná infekce. Zánět je přítomný také u autoimunitních onemocnění a degenerace mozku, jak to například vidíme u Alzheimerovy nemoci.

Autoři vytvořili buněčnou kulturu z mikroglií (buněk mozku, které jsou příbuzné imunitních buněk) a aktivovali je pomocí lipopolysacharidu, což je složka bakteriálních membrán, kterou imunitní systém rozpoznává jako nebezpečí a zahajuje obranné reakce. V přítomnosti lipopolisacharidu se buňky aktivovaly a staly se prozánětlivými, tj. podporovaly vznik a trvání zánětu. Pokud byly buňky vystaveny také působení kyseliny ganoderické, zmírnila se produkce některých zánět posilujících látek, např. oxidu dusného, neboť se omezila aktivita enzymu, který je za jeho produkci odpovědná. Dále se snížila produkce prozánětlivých cytokinů, např. TNF alfa, IL-6.

Jedna věc je, jak působí kyselina ganoderická přímo na samostatné buňky, ale jiné to může být v živém organismu, proto vědci dále testovali vliv kyseliny z Reishi také na myších a daniu pruhovaném (rybka). I zde vykazovala kyselina ganoderická protizánětlivé účinky. Mírnila aktivaci mikroglií a astrocytů v mozku. Nervová tkáň tak byla chráněná před poškozením zánětem.

Studie tedy dokázala, že ganoderická kyselina F působí protizánětlivě a mohla by tedy pomoci se snížením zánětu probíhajícím v mozku.


Sheng F, Zhang L, Wang S, Yang L, Li P. Deacetyl Ganoderic Acid F Inhibits LPS-Induced Neural Inflammation via NF-κB Pathway Both In Vitro and In Vivo. Nutrients 2019 Dec 27; 12(1)