Čínský herbář
Čeština

Reishi pro posílení imunitní odpovědi proti rakovině

Reishi (Ganoderma lucidum, lesklokorka lesklá) je jedlá houba, která je také známá jako Lingzhi. Jedná se o dřevokaznou houbu, která roste hlavně na listnatých dřevinách, jedná se o saprofyta. Charakteristickým znakem Reishi je její klobouk. Ten má typický lesk, takže vypadá jako by byl nalakovaný. Reishi je po tisíce let známá hlavně v Asii, a to i díky tradiční čínské medicíně, která s ní pracuje jako s lékem. Současné studie také dokazují, že Reishi má léčivý potenciál. Bylo prokázáno, že ovlivňuje imunitní systém, tlumí patologické záněty, neutralizuje volné radikály, ničí rakovinné buňky i mnohé patogenní mikroorganismy, snižuje cholesterol a působí proti vzniku aterosklerózy atd.

rakovina

V této studii se autoři zaměřili na imunitu posilující a protirakovinné účinky Reishi. K tomu použili myší model rakoviny jater, hepatocelulárního karcinomu.

Nádorová onemocnění jsou celosvětově jednou z nejčastějších příčin úmrtí. Hepatocelulární karcinom je primárním nádorem jater. Nejčastěji se vyskytuje u lidí s poškozenými játra, tj. trpícími cirhózou nebo hepatitidami B a C. Protinádorová terapie sestává hlavně z chirurgického odstranění nádoru, chemoterapie a radioterapie. Je také prokázáno, že je možné modulovat imunitní systém tak, aby se posílila protinádorová imunita. Imunoterapií je možné prodloužit dobu přežití pacientů se špatnou prognózou. V protinádorové imunitě hrají důležitou roli makrofágy, NK buňky a T lymfocyty. Na druhou stranu však mohou některé působky produkované imunitními buňkami vytvořit mikroprostředí, které podporuje přežití a dělení rakovinných buněk, zvyšují tedy progresi nádoru.

Autoři chtěli prokázat, že extrakt z Reishi je netoxický a je schopný zvyšovat protinádorovou imunitu a tím omezovat růst nádoru.

Nejprve autoři potvrdili, že Reishi není toxická, nepoškozuje jaterní ani ledvinnou tkáň. Je bezpečná.

Dále porovnávali účinky Reishi a cisplatiny (chemoterapeutikum), ty testovali na myším modelu karcinomu jater. Myši rozdělili do dvou skupin, částí podávali Reishi a části cisplatinu. U myší, které byly léčené cisplatinou, došlo k výraznému poklesu počtu imunitních buněk, zatímco ve skupině myší s Reishi došlo ke zvýšení počtu lymfocytů a některých dalších imunitních buněk. Cisplatina i Reishi snížily počty NK buněk, ale redukce byla více patrná u myší léčených cisplatinou. Reishi tedy umí posílit protinádorovou imunitu v porovnání s cisplatinou, která imunitní systém oslabuje.

Byla hodnocena také koncentrace některých prozánětlivých cytokinů v séru myší. Reishi zvýšila u myší s nádorem cytokiny, které posilují imunitní systém k útoku na nádorové buňky.

Reishi byla schopná aktivovat nitrobuněčné signální cesty, které jsou odpovědná za aktivaci transkripčních faktorů, které se vážou na geny (segmenty DNA), které kódují potřebné cytokiny. Je tak zahájena transkripce do mRNA a informace z mRNA je následně přeložena na ribozomech do bílkoviny, tj. je vytvořen cytokin.

Studií se tedy prokázalo, že léčba Reishi vede k imunostimulaci a zpomalení růstu nádoru bez toho, aby se to mělo toxický vliv na kostní dřeň, játra a ledviny, jak to vidíme u použití jiných protinádorových léků, např. testované cisplatiny.

Zhao R, Chen Q, He YM. The effect of Ganoderma lucidum extract on immunological function and identify its anti-tumor immunostimulatory activity based on the biological network. Sci Rep 2018 Aug 23; 8(1):12680.