Čínský herbář
Čeština

Reishi proti alergii, studie na myších alergických na roztoče

Reishi (Ganoderma lucidum, lesklokorka lesklá) je chorošovitá houba, která má hnědočervený lesklý klobouk. Reishi je známá hlavně v Asii, ale její popularita narůstá i u nás. Reishi je využívána v tradiční čínské medicíně, v období staré Číny byla považována za elixír nesmrtelnosti, dokonce se věřilo, že může přivést mrtvé zpět do života. Léčivé účinky Reishi potvrdily i doslova tisíce provedených vědeckých studií. Jsou k dispozici data, která ukazují, že Reishi moduluje aktivitu imunitního systému, posiluje celkovou kondici, snižuje hodnoty krevních tuků i cukru, neutralizuje volné radikály, které urychlují stárnutí, působí protirakovinně a protimikrobiálně.

alergie_roztoci

V této studii se autoři zaměřili na imunomodulační účinky Reishi. Zacílili na alergie. Počty lidí, kteří trpí alergií narůstají. Jedná se o patologickou reakci imunitního systému na jinak neškodný alergen. Imunitní systém jej vyhodnotí jako nebezpečí, dochází k produkci protilátek ve třídě IgE, buněčných reakcím (žírné buňky, bazofily, eozinofily), což vede k akutním okamžitým reakcím (otok, vyrážka, rýma, výtok z očí, dechové obtíže…), ale také k pozdním reakcím v podobně alergického zánětu, který poškozuje tkáně. Léčba je založená na snížení proalergické aktivity imunitního systému, tj. podávají se antihistaminika, v případě těžkých alergií také kortikoidy.

K tomu vytvořili myší model alergie na roztoče. Alergizovali myši na alergen roztočů, který vytvořili v laboratořích a myším podali do břišní dutiny. Část myší dostávala ke stravě také Reishi společně s protialergickou terapií, část pouze Reishi, část pouze antialergickou terapii (vakcína) a část nebyla léčená vůbec. Ta sestávala z podávání protialergické vakcíny na nosní sliznici, aby došlo ke snížení alergických reakcí.

Po 28 dnech a 35 dnech od prvního podání alergenu do břišní dutiny podali vědci myším alergen do průdušnice. Sledovali, jak reagují alergické myši a porovnávali reakce jednotlivých rozdílně léčených/neléčených skupin.

Ve skupinách myší, které dostávaly vakcínu samotnou nebo v kombinaci s Reishi, došlo ke snížení zánětu v plicích. Plicní tkáň byla méně infiltrována imunitními buňkami, které posilují alergický zánět. Větší efekt přitom měla kombinace vakcíny a Reishi než vakcína samotná. Protialergický účinek se projevil i v případě, že myši dostávaly jen Reishi. Došlo tedy k posunu v imunitní reakci od alergické k nealergické.

Autory také zajímalo, jak reagují dýchací cesty, zda dojde po vystavení alergenu k vyvolání stažení v průduškách, jak je to u astmatiku. Vakcína snížila hyperreaktivitu v dýchacích cestách, ale hlavně začáteční fázi, pokud se však k vakcíně přidala i Reishi, ovlivnila se celá reakce v dýchacích cestách.

Studií se podařilo prokázat, že Reishi samotná, vakcína a vakcína + Reishi snižují alergický zánět. Nejúčinnější byla kombinovaná terapie a to i v případě snížení hyperaktivity v dýchacích cestách.

Je možné předpokládat, že by mohla být Reishi prospěšná také v terapii alergií u pacientů.

Liu YHTsai CFKao MCLai YLTsai JJ. Effectiveness of Dp2 nasaltherapy for Dp2- induced airway inflammation in mice: using oral Ganoderma lucidum as an immunomodulator. J Microbio lImmuno lInfect. 2003 Dec;36(4):236-42.