Čínský herbář
Čeština

Reishi proti patogenním bakteriím

Reishi (Ganoderma lucidum, lesklokorka lesklá) je jedlá dřevokazná chorošovitá houba, které se vyskytuje hlavně na severní polokouli a má v oblibě listnaté stromy. Její klobouk je hnědý až hnědočervený a je velmi lesklý. Tato charakteristika dala Reishi její české jméno. Reishi je jednou z nejznámějších medicinálních hub, a to již nejen v Asii, ale celosvětově. V Asii má tisíciletou tradici využívání k léčbě mnoha nemocí, hojně ji využívá tradiční čínská medicína, i když v historii byla vyhrazena jen pro léčbu císaře a jeho rodiny. Byla totiž považována za elixír nesmrtelnost. Současné studie přinesly důkazy, že Reishi skutečně posiluje fyzickou i psychickou kondici, působí protirakovinně, snižuje oxidační stres, stimuluje imunitní systému, redukuje hodnoty tuků a cukrů v krvi.

bakterie

V této studii se autoři zaměřili na potvrzení hypotézy, že Reishi působí protimikrobiálně. Dnešní doba je velmi zatížena tím, že mnohé bakterie již nereagují na léčbu antibiotiky, jsou rezistentní. Situace je taková, že některé bakterie již není možné antibiotiky zničit. Je tedy tlak na to, aby se vytvářela nová antibiotika a hledaly se látky v přírodě, které by bylo možné využít k ničení patogenních bakterií.

Autoři připravili frakci z Reishi (z plodnice i mycelií), která byla plná fenolových látek. Vytvořené frakce měly výrazné antioxidační účinky.

Krom toho ovšem působily též protimikrobiálně. Vědci je přidávali k bakteriálním kulturám. V přítomnosti extraktů docházelo ke snížení množení bakterií, populace se nezvětšovala, naopak, došlo k jejímu zmenšení, neboť vlivem Reishi došlo ke zvýšení oxidačního stresu uvnitř bakterie, k narušení buněčné membrány, která se stala propustná, a z bakterií unikaly pro její život potřebné bílkoviny. To vedlo ke smrti bakterie. Tento efekt měla Reishi proti Escherichia coli, Salmonella typhi a Staphyloccosus aureus. Všechno jsou to velmi odolné a často velmi rezistentní bakterie. Toto zjištění by tedy mohlo pomoci léčit infekce, které tyto bakterie vyvolají.

Mishra J, Joshi A, Rajput R, Singh K, Bansal A, Misra K. Phenolic Rich Fractions from Mycelium and Fruiting Body of Ganoderma lucidum Inhibit Bacterial Pathogens Mediated by Generation of Reactive Oxygen Species and Protein Leakage and Modulate Hypoxic Stress in HEK 293 Cell Line. Adv Pharmacol Sci 2018.:6285615.