Čínský herbář
Čeština

Reishi působí proti buňkám osteosarkomu

Reishi (Ganoderma lucidum, lesklokorka lesklá, „gano“ znamená lesklý a „derma“ kůže) je jedlá dřevokazná houba, jejíž klobouk je velmi lesklý. Roste hlavně na listnatých stromech a může být kultivována na pilinách těchto stromů. Reishi je po více než 2000 součástí tradiční čínské medicíny, kde je známá jako houba nesmrtelnosti. Současný výzkum prokázal, že Reishi je schopná pozitivně modulovat aktivitu imunitního systému (snižovat poškozující zánět a zvyšovat obranyschopnost), snižuje hodnoty krevních tuků, ničí nádorové buňky a patogenní mikroorganismy.

reishi_cukrovka

Cílem této studie bylo zjistit, zda má Reishi schopnost omezovat růst osteosarkomu a snižovat jeho metastazování.

Osteosarkom je vysoce maligní (zhoubný) typ nádoru, který vzniká z buněk, ze kterých vznikají kostní buňky, tj. z osteoblastů. Osteosarkom postihuje hlavně dlouhé kosti, např. kosti dolních a horních končetin (např. femuru ‒ kosti stehenní, tibie ‒ kosti holenní, humeru ‒ kosti pažní). Nejčastěji je diagnostikován u mladých dospělých a dětí. Více jsou postiženi chlapci než dívky. Příznaky osteosarkomu jsou např. otok a zarudnutí postižené oblasti, bolest kosti, kulhání, omezení pohybu, zlomeniny atd. Léčba osteosarkomu je založená na chirurgii, někdy musí být provedena i amputace, chemoterapii a radioterapii. Osteosarkom velmi často tvoří metastázy, tj. snadno se šíří z původního ložiska. Nejčastěji metastazuje do plic a jiných kostí. To dělá léčbu obtížnější.

Autoři studie připravili extrakty z Reishi a také buněčné kultury ze dvou linií buněk osteosarkomu. Extrakty byly přidány do buněčných kultur. Bez extraktů nádorové buňky rychle proliferovaly, tj. množily se, zvyšoval se počet buněk v kultuře, buňky snadno migrovaly a vytvářely nádorovou masu, sdružovaly se. Extrakty však výrazně omezily množení nádorových buněk u obou linií. Poloviční maximální inhibiční koncentrace (koncentrace extraktu nutná k omezení proliferace nádorových buněk o 50 %) byla 193 µg/ml a 153 µg/ml. Navíc extrakty nádorové buňky také zabíjely. Nastartovaly v buňkách procesy, které vedly k apoptóze buňky, tj. smrti. Po 24 hodinách kultivace nádorových buněk s extraktem 100 a 200 µg/ml došlo k výraznému snížení počtu živých buněk a zvýšení počtu apoptotických buněk. Zvýšila se aktivita genů spojených s apoptózou. Autoři také zjistili, že Reishi omezila schopnost nádorových buněk migrovat a vstupovat do dalších tkání.

Výsledky tedy naznačují, že Reishi může omezit, nebo dokonce zastavit vznik a růst nádoru a také může být prevencí metastazování.

Zhang QHHu QXXie D, et al. Ganoderma lucidum Exerts an Anticancer Effect on Human Osteosarcoma Cells via Suppressing the Wnt/β-Catenin Signaling Pathway. Integr Cancer Ther. 2019 Jan-Dec;18:1534735419890917