Čínský herbář
Čeština

Reishi snižuje zánět v centrální nervové soustavě

Roste hlavně na listnatých stromech, a to poškozených a na pařezech. Tradiční čínská medicína léčí pomocí Reishi mnoho neduhů. Moderní vědecké postupy také potvrzují, že Reishi moduluje funkci imunity, působí protiinfekčně, protirakovinně, neutralizuje volné kyslíkové radikály, podporuje fyzickou i psychickou kondici. V této studii se pak autoři věnovali využití Reishi v případě zánětlivých procesů v mozku. Nemusí se jednat o infekce, ale také neurodegenerativní nemoci jsou podmíněny zánětlivými změnami v mozku (např. reakce na ukládající se amyloid při Alzheimerově nemoci) a dále zhoršuje poškození mozku. Za tímto procesem stojí mikroglie, což jsou vlastně buňky podobné makrofágům v krvi.

 

reishi-ganoderma-ochrana-pred-radiacnim-pusobenim-radiace

 

Zda dokáže Reishi tlumit zánět, chtěli autoři zodpovědět. Využili k tomu kulturu vytvořenou z mikroglií, které stimulovali a aktivovali lipopolysacharidem, což je složka bakteriální stěny, na kterou imunitní buňky aktivně reagují a zahajují obrannou zánětlivou reakci, byl přidáván také amyloid. Poté byla přidána do některých kultur také Reishi a porovnávaly se výsledky z kultur, kde Reishi nebyla, s těmi, kam byla přidána.

Ukázalo se, že v přítomnosti Reishi, ačkoli byly mikroglie aktivovány, dochází ke snížení tvorby prozánětlivých cytokinů, tedy působků, které tyto buňky produkují a podporují zánět. Dále také Reishi snížila schopnost mikroglií migrovat a fagocytovat cizorodý materiál, což by také vedlo ke zvýšení nežádoucí zánětlivé odpovědi.

Pokusy prováděné s aktivovanými mikrogliemi a Reishi tedy prokázaly, že Reishi má tlumivý vliv na tyto buňky. Při snížení zánětlivé odpovědi je také menší riziko poškození nervové tkáně, tedy i jejího úbytku. Reishi by tedy mohla být využita ke zlepšení stavu pacientů s neurodegenerativními chorobami, poškozením mozku po mrtvicích atd.

 

Cai QLi YPei G. Polysaccharides from Ganoderma lucidum attenuate microglia-mediated neuroinflammation and modulate microglial phagocytosis and behavioural response. J Neuroinflammation. 2017 Mar 24;14(1):63.