Čínský herbář
Čeština

Reishi zvyšuje koncentraci IgA a defenzinů ve střevě krys

Je to hlavně díky tomu, že se rozšiřuje povědomí o jejích účincích. S houbou pracuje po tisíce let tradiční čínská medicína a považuje ji doslova za elixír dlouhověkosti, nesmrtelnosti. Současné studie a pokusy potvrzují, že Reishi dokáže usměrnit aktivitu imunitního systému, neutralizovat volné kyslíkové radikály, snížit hladinu tuků či cukru v krvi, zabíjet mnohé typy rakovinných buněk i mikrobů.

 

reishi_krysy

 

 

Tato studie byla zaměřená na zjištění, zda Reishi dokáže posílit imunitní systém a ochránit proti infekcím. V tomto případě střevním. Střevní slizniční imunita je v tomto případě důležitá. Zajišťuje ji z velké části přítomnost protilátek IgA, které se navážou na patogena, který se pak nedostane do střevní sliznice. IgA jsou produkovány plazmatickými buňkami (B lymfocyty), které se nacházejí ve střevě v Peyerských placích, kde jsou nakupené i ostatní typy imunitních buněk.  Krom IgA jsou také důležité produkty slizničních a imunitních buněk, které mají přímou protimikrobiální aktivitu, tj. defenziny.

Autoři sledovali právě produkci IgA a defenzinů v tenkém střevě pokusných krys. Krysy dostávaly Reishi 1 ml/kg a po 24 hodinách po podání byly usmrceny a vyšetřovaly se vzorky jejich střev. 

Jedna dávka Reishi dokázala do 24 hodin od podání zvýšit sekreci IgA. Krom toho také došlo ke zvýšení produkce tolik potřebných ochranných defenzinů. Navíc se zvýšilo množství povrchových molekul, receptorů, jejichž stimulace vede k aktivaci buněk a k posílení imunitní odpovědi (došlo k nárůstu exprese TLR4). Důležité bylo také to, že Reishi nijak nepoškodila imunitní buňky v Peyerských placích.

Studií se podařilo prokázat, že podání Reishi velmi rychle ovlivňuje imunitní systém ve střevě. Dochází k jeho posílení a tím i zlepšení střevní imunity, tím se snižuje riziko vzniku střevní infekce.

 

Kubota A, Kobayashi M, Sarashina S et a. Reishi mushroom Ganoderma lucidum Modulates IgA production and alpha-defensin expression in the rat small intestine. J Ethnopharmacol. 2018 Mar 25;214:240-243.