Čínský herbář
Čeština

Shao Fu Zhu Yu koncentrát může snížit tvorbu krevních sraženin a jejich embolizovaní

Čínské bylinné směsi jsou perfektně vyladěné a mají mnohé účinky. Krom ověření z mnoha zkušeností se také provádí vědecké studie, které také potvrzují účinnost připravených bylinných kombinací. Naneštěstí jich probíhá málo a zaměřují se velice úzce. Neexistence studií, která by potvrdila účinek směsi, neznamená, že takový účinek směs nemá. Studie prostě jen nebyla provedena.

V této studii se autoři zaměřili na využití Shao Fu Zhu Yu coby protisrážlivého „léku“. Mnozí lidé trpí zvýšenou tvorbou krevních sraženin, tj. trombů, z čehož mohou mít trombózy a místní ischemie, když se ucpe céva v místě růstu trombu. Nebezpečnější jsou ale embolie, kdy dojde k utržení trombu a vmetení např. do plic. Pak může dojít i k náhlému úmrtí.

krevni srazenina

Pacienti přijatá do nemocnice s akutní ischemickou mozkovou mrtvicí jsou kandidáti na léčbu rekombinantním aktivátorem tkáňového plazminogenu, ten aktivuje plazminogenu, který se mění na plazmin a štěpí fibrinová vlákna zpevňující trombus. Negativním účinkem však může být zvýšené krvácení. Je tedy snaha najít jinou terapeutickou možnost pro tyto pacienty, kteří potřebují co nejrychleji rozpustit krevní sraženinu v mozku.

Autoři zjišťovali, zda je možné využít také Shao Fu Zhu Yu bylinnou směs s nebo bez rekombinantního aktivátoru tkáňového plazminogenu (rt-PA). Pokus byl vzhledem k etickým pravidlům prováděn na zvířatech. Není možné jej provést na lidech, dokud se jistě nepotvrdí účinnost na zvířecím modelu.

Zvířata měla trombembolickou mozkovou mrtvici (krevní sraženina vmetaná do mozku) a byla léčená Shao Fu Zhu Yu s rt-PA, jen Shao Fu Zhu Yu, rt-PA  nebo neúčinnou látkou. Ukázalo se, že léčba Shao Fu Zhu Yu + rt-PA i samotné Shao Fu Zhu Yu zmenšuje objem poškozené tkáně proti myším, které byly léčeny placebem. Ukázalo se, že Shao Fu Zhu Yu zvyšuje účinky rt-PA zmenšil se rozsah poškození mozku nedokrevností z důvodu ucpání cévy.  V místě poškození se také rozvíjí zánět, který dále poškozuje tkáň, dochází k nárůstu koncentrace prozánětlivých cytokinů, např. TNF alfa, a také se zvyšuje počet buněk, které umírají, tj. podléhají apoptóze, neboť je v nich aktivovaná kaspáza 3.

Pokud je podán rt-PA dochází ke snížení koncentrace TNF alfa a dalších působků zhoršujících zánět, ale nesnižuje se aktivita kaspázy 3 a hypoxií indukovaného faktoru 1 alfa, jehož koncentrace se zvyšuje při snížení hodnot kyslíku v tkáni. Pokud však byla podána bylinná směs, došlo ke snížení aktivity kaspázy 3 i hypoxií indukovaného faktoru 1 alfa.

Studií se tedy podařilo prokázat, že bylinná směs sama o sobě mírně zmenšuje oblast poškození mozku po uzávěru cévy sraženinou a že navíc zvyšuje účinnost rt-PA při rozpouštění trombu, navíc ochraňuje před vznikem zánětu a apoptózou, má tedy neuroprotektivní účinky.  

Lee, Jie-Jen & Hsu, Wen-Hsien & Yen, Ting-Lin & Chang, Nen-Chung & Luo, Yue-Jyun & Hsiao, George & Sheu, Joen-Rong. (2011). Traditional Chinese medicine, Xue-Fu-Zhu-Yu decoction, potentiates tissue plasminogen activator against thromboembolic stroke in rats. Journal of ethnopharmacology. 134. 824-30. 10.1016/j.jep.2011.01.033.