Čínský herbář
Čeština

Shiitake jako pomocník při snižování lipidů v krvi

Je využívána v gastronomii, protože má výraznou houbovou vůni a až masitou chuť. Co je však důležitější, Shiitake je v Asii známá také jako symbol dlouhověkosti a mládí. Tradiční čínská medicína využívá Shiitake k léčbě mnoha nemocí po dlouhá tisíciletí. Její využití je jistě opodstatněné, neboť se vědeckými studiemi stále opakovaně potvrzuje, že Shiitake má imunomodulační účinky, snižuje hladinu cholesterolu a cukru v krvi a také oxidační stres, působí protirakovinně a protibakteriálně…

 
shiitake_cholesterol
 

V této studii se testovala účinnost Shiitake na snížení lipidů v krvi. Vysoké hodnoty lipidů v krvi jsou dlouho němé, pacient nemá obtíže, ale tuky se usazují v cévách, játrech atd. Dochází k poškození cév, zúžení, zvýšení tvorby trombů. Zvyšuje se krevní tlak, objevují se ischemické nemoci, infarkty, snižuje se funkce jater.

 

Pokus se prováděl na krysách, které byly rozděleny do 6 skupin. Byly krmeny buď dietami se zvýšeným obsahem rostlinných tuků, nebo živočišných tuků. Některé takto krmené skupiny krys pak dostávaly navíc ještě extrakt z Shiitake. A porovnávaly se výsledky, tj. hodnoty lipidů mezi stejnými skupinami, tj. stejná dieta s a bez Shiitake.

Z Shiitake byl vytvořen extrakt s vysokým obsahem eritadeninu, u nějž bylo v předchozích studiích prokázáno, že snižuje hodnoty cholesterolu a je zapojen do metabolismu aminokyseliny metioninu. Otázkou také bylo, jakým způsobem Shiitake lipidy snižuje.

Ve skupinách krys, které k dietě se zvýšeným obsahem lipidů nedostávaly Shiitake, došlo k výraznému nárůstu tuků v krvi, větší nárůst hodnot byl u krys, které byly krmeny živočišným tukem (sádlem) oproti těm krysám, které dostávaly nadbytek rostlinných tuků. Pokud byla přidána Shiitake, výrazně se hodnoty lipidů snížily, a to jak ve skupinách s živočišnými, tak s rostlinnými tuky. Poklesly hodnoty triglyceridů, cholesterolu a také aktivita enzymu lecitincholesterolacyltransferázy (hraje roli v metabolismu tuků, v přenosu cholesterolu z tkání do jater, tj. sbírá cholesterol z tkání a krve). Úspěšnost léčby Shiitake byla nejvíce patrná ve skupinách krys, které měly zvýšený příjem rostlinných tuků a triglyceridů.

Studií se podařilo prokázat, že Shiitake i v případě, že krysy dostávají tuky v nadbytku, snižuje hodnoty lipidů v krvi, čímž snižují i riziko kardiovaskulárních nemocí. Je to patrně i díky tomu, že  ovlivňuje aktivitu lecitincholesterolacyltransferázy.

Tohoto poznatku by mohlo být využito i v klinice u lidí se zvýšenými hodnotami lipidů v krvi.

 

Asada NKairiku RTobo MOno A. Effects of Shiitake Intake on Serum Lipids in Rats Fed Different High-Oil or High-Fat Diets. J Diet Suppl. 2018 Apr 27:1-12.