Čínský herbář
Čeština

Shiitake přidávaná k léčbě rakoviny prsu

Není však jen potravinou, ale hlavně léčivým prostředkem, který po staletí využívá tradiční čínská medicína. Nové studie i ty klinické dokládají, že Shiitake má posilující účinky na imunitní systém, snižuje hladinu krevního cukru i cholesterolu, neutralizuje volné radikály, zabíjí rakovinné buňky i mnohé mikroorganismy.

 

healthcare, people, gesture and medicine concept - close up of women in blank shirts with pink breast cancer awareness ribbons putting hands on top over white background

 

V této studii autoři chtěli zjistit, zda přidání extraktu z Shiitake může pomoci ženám s rakovinou prsu. Tyto bývají často po operaci zajištěny chemoterapií založenou na podávání antracyklinových chemoterapeutik. Ty samozřejmě mají mnoho nežádoucích účinků a při léčbě klesá kvalita života i imunitní funkce.

Autoři vytvořili randomizovanou, dvojitě zaslepenou studii, které se účastnilo 47 žen s rakovinou prsu po operaci, kdy dostávaly také chemoterapii. Byly náhodně rozděleny do dvou skupin, tj. do skupiny se Shiitake a do skupiny s placebem.

Shiitake byla přidána k léčbě ve druhém cyklu chemoterapie. Pacientky vyplňovaly dotazník týkající se kvality života a také byly odebírány krevní vzorky na zjištění stavu imunitního systému.

Ukázalo se, že u pacientek s Shiitake nedochází k výraznějšímu poklesu kvality života, jak tomu bylo u pacientek, které dostávaly placebo.

Dále pak dopadly lépe krevní testy u pacientek s ShiitakeShiitake pomohla udržet funkce imunitního systému, oproti skupině s placebem byl vyšší počet i aktivita NK buněk, dokonce došlo i ke zvýšení počtu CD4+ T lymfocytů.

Z výsledků studie je tedy patrné, že přidání Shiitake k antracyklinové chemoterapii pacientkám s rakovinou prsu po operaci, má své opodstatnění a přináší jim úlevu a zlepšení stavu.

Nagashima Y, Yoshino S, Yamamoto S, et al. Lentinula edodes mycelia extract plus adjuvant chemotherapy for breast cancer patients: Results of a randomized study on host quality of life and immune function improvement. Molecular and Clinical Oncology. 2017;7(3):359-366. doi:10.3892/mco.2017.1346.