Čínský herbář
Čeština

Silymarin a silybinin ovlivňuje mikrobiotu a průběh Alzheimerovy nemoci

Ostropestřec mariánský patří mezi známé a hojně využívané léčivé rostliny. Její pomoci využívá lidstvo dlouhá staletí. Nejdůležitější jsou látky získávané ze semen ostropestřce. Z nich se získává silymarin, tj. standardizovaný extrakt obsahující směs flavonolignanů, mezi něž patří také silybin. Silymarin pozitivně ovlivňuje jaterní tkáň, ale také podporuje hojení kůže, imunitní systém atd.

altzheimer

V této studii autoři zjišťovali, zda může silymarin pomoci s Alzheimerovou nemocí. Jedná se o to, že existuje souvislost mezi střevní mikroflórou a rozvojem Alzheimerovy nemoci. Silybin a silymarin by přitom mohl pozitivně ovlivnit složení mikroflóry.

Alzheimerova nemoc je degenerativní onemocnění mozku, které se nejprve projeví jako ztráta orientace, narušení krátkodobé paměti a schopnost učit se novým věcem. Mozkové funkce stále klesají, až není člověk schopen sebepéče. V mozku pacientů jsou „usazeniny“ z amyloidu, zánět a zvýšená koncentrace volných radikálů.

Pokus se silymarinem a silybinem byl proveden na myších, které měly obdobu Alzheimerovy nemoci. Sledovalo se, jaké se objeví změny v chování myší a vzorcích jejich mozků při užívání látek z ostropestřce. Podávání silybinu a silymarinu významně zvýšilo paměť myší a schopnost reagovat na podněty. Dále se ukázalo, že se zmenšila velikost amyloidových plaků v mozcích v porovnání s nemocnými myšmi, které ostropestřcem léčené nebyly. Důležité bylo také zjištění, že silybin a silymarin snižuje zastoupení bakterií ve střevní mikroflóře, jejichž zvýšení je spojené s rozvojem Alzheimerovy nemoci.  

Silymarin a silybin z ostropestřce jsou tedy dle této studie látky, které mohou pomoci chránit mozek před degenerativními procesy, a to jednak přímo, tak přes ovlivnění střevní mikroflóry. Toto poznání by mohlo být využité také v léčbě pacientů či jako prevence vzniku nemoci.


Shen L, Liu L, Li XY, Ji HF. Regulation of gut microbiota in Alzheimer's disease mice by silibinin and silymarin and their pharmacological implications. Appl. Microbiol. Biotechnol. 2019 Jun 24.