Čínský herbář
Čeština

Silymarin chrání srdce

Srdečně-cévní nemoci postihují velkou část populace a jsou nejčastější příčinou předčasné smrti. Silymarin je standardizovaný extrakt, který se získává z plodů ostropestřce mariánského (Silybum marianum). Jedná se o směs flavonolignanů, které mají mnoho biologických účinků. Od nepaměti se využívá ostropestřec jako látka chrání a podporující regeneraci jaterní tkáně. Tento extrakt je doporučován také v klinické praxi, tj. pacientům. Krom hepatoprotektivních účinků byly také potvrzeny účinky protizánětlivé, antioxidační, protinádorové atd.

bigstock-Happy-Woman-Jumping-And-Enjoyi-28742448-min

V této studii se autoři rozhodli zjistit, zda může silymarin pomoci zmírnit poškození srdce při srdečním infarktu. K němu dochází nejčastěji na základě již existující aterosklerózy či trombu, které omezují průchod krve cévami zásobujícími srdeční sval kyslíkem a živinami. Pokud dojde k úplnému uzavření cévy, dochází k “umírání” buněk srdeční svaloviny a trvalému poškození srdečního svalu. V krvi se při poškození srdečního svalu zvyšují hodnoty určitých látek, např. troponin, mozkový natriuretický peptid, mění se také hodnoty odrážející aktivitu imunitního systému, neboť poškození srdečního svalu se spouští také zánět, který může srdce dále poškodit, navíc se výrazně zvyšuje oxidační stres.

U krys, které dostávaly silymarin, byly hodnoty látek, které značí míru poškození srdečního svalu, nižší, stejně tak natriuretický peptid. Navíc se snížila zánětlivá odpověďzvýšila aktivita enzymů, které snižují oxidační stres, a to superoxiddismutázy. To se projevilo také poklesem hodnot malondialdehydu, který vzniká reakcí volných radikálů s tuky v buněčných membránách. Omezila se také apoptóza srdečních buněk, tj. buněčná smrt. Autorům se také podařilo vytvořit formu silymarinu, která se lépe vstřebávala a měla tak vyšší účinky než samotný silymarin (F3 liquisolid).

Výsledky tedy ukazují, že silymarin může mít příznivý efekt na srdeční sval při srdečním infarktu. Může zmírnit rozsah poškození.Sheta NM, Elfeky YA, Boshra SA. Cardioprotective Efficacy of Silymarin Liquisolid in Isoproterenol Prompted Myocardial Infarction in Rats. AAPS PharmSciTech 2020 Jan 23; 21(3):81.