Čínský herbář
Čeština

Silymarin proti TBC

Ostropestřec mariánský je nedílnou součástí přírodní medicíny, ale díky jeho účinkům je doporučován i „klasickou“ medicínou. Obsahuje totiž jedinečnou mix flavonolignanů, který známe pod názvem silymarin. Získává se ze semen rostliny. Má silné antioxidační a játra chránící účinky. Jak přibývají nové studie, ukazuje se, že má ostropestřec, resp. silymarin, mnohem více účinků a využití než jen jako hepatoprotektivum. V této studii autoři testovali, zda je možné využít silymarin proti tuberkulóze. Jedná se o vážné infekční onemocnění, jehož původcem je Mycobacterium tuberculosis. Ačkoli se u nás tato nemoc vyskytuje málo, není vymýcená a s příchodem pracovních sil z východu případů přibývá. TBC nejčastěji postihuje plíce, ale může napadnout kterýkoli orgán v těle, včetně mozku. Léčba je velmi složitá a dlouhodobá, jelikož jsou mykobakterie velmi odolné, používají se i 4 kombinace antibiotik a léčbě trvá i 6 měsíců, přitom první měsíce je nutná hospitalizace a izolace pacienta. Některé případy ani není možné vyléčit.

TBc

Autoři přidávali silymarin ke kulturám mykobakterií, a to jak k těm, které reagují na léčbu antibiotiky, tak k těm, které jsou rezistentní. Silymarin dokázal potlačit růst kolonie obou typů mykobakterií a dokázal je také zabít. Potvrdilo se, že má mikrobicidální účinky. V další části pokusu na imunitních buňkách se ukázalo, že silymarin také posiluje aktivitu imunitních buněk, které se zapojují do obranné reakce proti mykobakteriální nákaze.

Následovaly pokusy in vivo, tj. na myších, které byly infikovány a došlo u nich k rozvoji plicní formy TBC. Silymarin u nakažených myší posílil imunitní odpověď.  Zvýšila ses aktivita Th1 lymfocytů, produkce cytokinů, které zvyšují imunitní odpověď, např. interferon gama, TNF alfa a IL-12. Myši se silymarinem byly v lepší kondici než ty bez něj. Navíc se prokázalo, že silymarin posiluje účinky podávaných antibiotik. Má synergický účinek.

Tyto výsledky dokládají, že silymarin má protibakteriální účinky a podporuje imunitní systém, čímž může pomoci eliminovat patogeny a zastavit infekci. Navíc posiluje účinnost antituberkulotik. Silymarin by tedy mohl být využit jako pomocník pří léčbě pacientů s TBC.

Rodríguez-Flores EMMata-Espinosa DBarrios-Payan J, et al. A significant therapeutic effect of silymarin administered alone, or in combination with chemotherapy, in experimental pulmonary tuberculosis caused by drug-sensitive or drug-resistant strains: In vitro and in vivo studies. PLoS One. 2019 May 30;14(5):e0217457. doi: 10.1371/journal.pone.0217457.