Čínský herbář
Čeština

Skořice (Cinnamomum cassai)

Existuje velké množství skořicovníků. Jedná se o stálezelené stromy, popř. keře, které se pyšní velmi aromatickými listy, stejně tak i voňavou kůrou a větičkami. Některé druhy mohou dorůst i výšky 50 metrů. Jedním ze známých druhů je skořicovník čínský (Cinnamomum cassia). Dorůstá přibližně kolem 10‒15 metrů. Má světle hnědou a tvrdou kůru. Listy jsou podlouhlé a úzké o délce cca 10‒15 cm. Mladé listy mají načervenalou barvu, později zezelenají. Skořicovník vytváří rozvětvená květenství, která mohou být až 16 cm dlouhá. Květy jsou nejčastěji bílé či světle žluté. Rostlině vyhovuje subtropické pásmo, kde teploty kolísají mezi cca 15‒35 stupni celsia. Má ráda neutrální až slabě kyselou půdu a preferuje slunná stanoviště.

V Asii, hlavně Číně, je pěstován po dlouhá staletí. Udává se, že již od 2800 před naším letopočtem.  Není jen pěstován, ale také využíván, a to jak v kuchyni, tak k léčbě mnoha zdravotních obtíží. Krom Číny byla skořice v historii využívána také Římany, kteří jí léčili špatné trávení a nemoci dýchacích cest. Také jí pomazávali mrtvá těla, aby zmírnili zápach. Známé je též využití v Egyptě, kdy se skořice také přidávala do balzamovacích prostředků.

V Evropě se pak skořice uchytila kolem 15. století díky cestám Kolumba a Vasca da Gamma, kteří cestovali i do Asie a skořici přivezli do Evropy.

skořice

Jistě všichni známe sušenou kůru skořicovníku, která se prodává v typických svitcích, které se mohou také rozemlít na jemný prášek. V našich končinách se skořice využívá hlavně ve sladkých pokrmech a zákuscích, ale má své uplatnění také ve slaných pokrmech. Z listů se pak lisuje esenciální olej/silice.

O léčebném využití skořice jsou písemné zmínky již ve svazcích pocházejících z doby dynastie Han, jedná se o Shennongův herbář, kde je skořice zařazena mezi netoxické byliny. První zmínky se však datují do doby 2800 před naším letopočtem.

Složení skořice:

 • Důležitou složkou skořice jsou aldehydy, např. cinnamaldehyd a trans-cinnamaldehyd, které jsou přítomné i ze skořice vyráběných esenciálních olejích. Dále pak je to např. cynnamyl acetát, eugenol, L-borneol, caryophyllen oxid, b-caryophyllen, L-bornyl acetát, E-nerolidol, alfa-cubeben, alfa-terpineol, terpinolen, alfa-thujen.
 • V kůře jsou také prokyanidiny a katechiny, a to prokyanidin typ A i B.
 • V jedné studii autoři v esenciálním oleji z kůry skořice odhalili tyto sloučeniny: benzaldehyd, beta-pinen, kamfen, sabinen, linalool, (E)-cinamyl alkohol, kamfor, borneol, benzenpropanal, alfa-terpineol, (Z)-cinnamaldehyd, dekanal, (E)-cinnaldehyd, bornyl acetát, eugenol, geranyl acetát, (E)-cinnamyl acetát, karyofyllen, etyl cinnamát, alfa-kalakoren.
 • Další autoři doložili přítomnost dalších látek, např. beta-fenetyl cinnamát, kumarin, germakren D, 1,8 cineol, terpinen-4-ol, alfa-copaen atd.
 • Nemůžeme zapomenout ani na fenolické glykosidy cinnacassosidy.

Je tedy vidět, že ve skořici je velké množství látek.

Účinky skořice:

Díky tomu, že skořice obsahuje velké množství biologicky aktivních látek, má také mnoho účinků. Zmíníme ty nejzásadnější z nich.

 • Repelentní účinky:

Vzhledem k tomu, že mnohý bodavý a kousavý hmyz přenáší také různé typy infekcí, krom toho, že je jejich štípnutí nepříjemné, je nutné se chránit. Existují chemické repelenty, které však nejsou šetrné k prostředí ani k nám. Skořice obsahuje látky, které mohou mnohé hmyzí „predátory“ odehnat. Ukázalo se, že je to např. cinnamaldehyd z kůry skořicovníku, který se nachází v esenciálních olejích. Dokázal zabránit útokům samičky komára Aedes aegypti, který přenáší Zika virus, virus horečky dengue, žlutou horečku atd. Vědci porovnali cinnamaldehyd s běžně používaným repelentem, skořice měla 93% a DEET 89% ochranu 40 minut po nastříkání na látku. Pokusy na kůži ukázaly, že cinnamaldehydová ochrana je 87% a DEET 95% po 30 minutách od aplikace. Navíc je výhoda, že je možné zkombinovat olej ze skořicovníku s dalšími esenciálními oleji, které také působí repelentně – čajovník, levandule…

 • Antioxidant:

Volné radikály jsou problémem, neboť reagují s tuky v membránách a také s DNA buněk. To vede jak k poškození buněčné membrány, což může vést ke smrti buňky, tak k mutacím a vzniku rakoviny. Je tedy nutné snižovat oxidační stres. To umí mnohé látky obsažené v rostlinných produktech. Antioxidanty v sobě ukrývá také skořice. Byla testována jak v roztocích, kdy neutralizuje volné radikály, tak např. na krysách, kde se snížily parametry značící oxidační stres, např. vyšší hodnoty malondialdehydu. Skořice také zvýšila aktivitu tělu vlastních enzymů, které také působí antioxidačně, např. superoxiddismutázy. Vědci zjistili, že má vyšší účinnost než vitamín E, který je považován za silný antioxidant. V jednom pokusu neutralizoval etanolový extrakt ze skořice 96,3 % radikálů a vitamín E, alfa tokoferol, 93,74 %.

 • Proti zánětu:

Složení skořice má také vliv na zánět. Zánět se rozvíjí vlivem aktivity imunitního systému a má primárně léčebný a hojivý účel. Někdy je však zánět příliš silný, dlouho trvající, patologický ‒ proti alergenům či vlastním strukturám, a může organismus výrazně poškodit a zvýšit riziko nádorového bujení. Je tedy důležité zánět tlumit. Mnohé studie dokládají, že látky ve skořici jsou schopné potlačit zvýšenou aktivitu imunitního systému. Dováží omezit produkci prozánětlivých působků imunitními buňkami (např. TNF alfa), snižují produkci zánět posilujících prostaglandinů a prostacyklinů díky blokádě enzymu cyklooxygenázy… Tento efekt má např. cynnamyl alkohol, kyselina skořicová a eugenol.

 • Neuroochrana, funkce mozku:

Skořice může být též prospěšná nervového systému. V mozku dochází k degeneracím, zánětu, oxidačnímu stresu, ukládání amyloidu, což vše přispívá ke ztrátě mozkových funkcí. Rozvíjí se různé druhy demencí, Alzheimerova nemoc, Parkinsonova nemoc atd. Skořice působí protizánětlivě a také snižuje oxidační stres, což omezuje poškození nervové tkáně. Chrání neurony před zánikem, a to i v případě, že jsou vystaveny vysokým koncentracím glutamátu. Studie také prokázaly, že podávání extraktu snižuje tvorbu plaků z amyloidu v mozku u myší s Alzheimerovou nemoci. Krom toho extrakty ze skořice také zvyšují tvorbu faktoru, který podporuje regeneraci nervových buněk, např. neurotrofního faktoru v mozku BDNF a neutrofinu 3. Navíc se zapojuje také do přenosu signálů v nervové soustavě, neboť reguluje produkci neurotransmiterů, tj. serotoninu a kyselina gamaaminomáselné. Může tak snižovat úzkosti a depresivní stavy.

 • Ledviny:

Skořice se také zapojuje do ochrany ledvin. Vodný extrakt pozitivně působil na glomerulonefritidu u krys. Podávání vedlo ke zlepšení ledvinných funkcí, nižší propustnosti bílkovin do moči a snížení kreatininu v krvi.

Ledviny často trpí také u cukrovkářů vinou zvýšené hladiny cukru. Pokusy na ledvinách poškozených cukrovkou se ukázalo, že dochází ke snížení zánětu, je menší jizvení ledvin atd.

 • Cukrovka:

Cukrovka se vyskytuje u vysokého počtu lidí, zvláště typ II, který je typický pro starší obézní osoby a je spojen s metabolickým syndromem, tj. je přítomen také vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol atd.

Proticukrovkové působení bylo testováno hlavně na krysách, u nichž vedlo podávání extraktů ze skořice ke snížení glykémie, ale nejen jí, také krevních tuků. Jednomu z vědců se dokonce podařilo ze skořice extrahovat sloučeninu, která je podobná inzulinu, resp. má podobné funkce. Ukázalo se i to, že látky ze skořice mohou snížit vstřebávání aminokyseliny alaninu ze střeva. Z této aminokyseliny může být nesyntetizována v těle glukóza, tj. cukr. Pozitivním efektem linaloolu je zvýšení sekrece inzulinu ze slinivky. Navíc je tu efekt snížení zánětu, který u cukrovky poškozuje slinivku a snižuje tak počet buněk, které produkují inzulin, a produkce inzulinu klesá.

 • Infekce:

Skořice má i velký protiinfekční potenciál. V současné době je většina virových infekcí neléčitelná. Bakteriální a houbové infekce léčitelné jsou, ale u bakterií narůstá rezistence na antibiotika a houby jsou velmi houževnaté a těžko zničitelné.
Se skořicí byly provedeny studie na bakteriích, které bývají velmi rezistentní a začínají být velkým problémem. Ukázalo se, že skořicový olej působí proti Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Listeria innocua, Enterococcus faecalis, Bacillus cereus, Salmonella, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Yersinia enterocolica atd.
Skořice působí také proti houbám, plísním, kvasinkám, např. Aspergillus flavus, Penicillium roqueforti, Candida lipolytica,  Torulopsis utilis, Candida albicans, Candida glabrata, Saccharomyces cerevisce, Trichophyton rubrum atd.
Před skořicí nejsou v bezpečí ani viry. Ukázalo se, že působí proti chřipkovému viru a viru HIV.
 • Nádory:

Skořice je účinná v boji s nádorovými buňkami. A to na více frontách. Jedním mechanismem účinku je snížení produkce růstového faktoru pro novotvorbu cév. Nádor totiž vyžaduje více živin kyslíku a potřebuje tedy pro své potřeby zajistit přísun krve, podpoří tvorbu nových cév. Cinnamaldehyd je výrazný blokátor novotvorby cév. Při pokusech na nádorových buňkách a zdravých buňkách se ukazuje, že na zdravé buňky skořice nepůsobí toxicky. U nádorových buněk však snižuje životaschopnost. Nádorové buňky se přestávají dělit, je zablokován buněčný cyklus. Buněk tedy nepřibývá. Navíc dochází k spuštění procesu, který způsobí apoptózu, buněčnou smrti. Je to dáno např. tím, že zvýší tvorbu kyslíkových radikálů a poškodí mitochondrie (organely v buňce, které se zapojují do buněčného dýchání a vyrábí energii pro buňku). Krom jiného také omezuje migraci buněk, tedy schopnost metastazovat. To je dáno také snížením produkce enzymů, které rozkládají mezibuněčnou hmotu. Pokud je mezibunečná hmota rozvolněná působením enzymů metaloproteáz, může nádorové buňka snáze „projít“ a vycestovat.

Skořice si poradí s buňkami melanomu, rakoviny tlustého střeva a konečníku, rakoviny v oblasti hlavy a krku, jater, prsu, děložního čípku, plic atd.

U skořicovníku byly zachyceny i další účinky, a to preventivní a ochranné. Jelikož skořice snižuje oxidační stres, snižuje riziko maligního zvratu, chrání tím i DNA buněk.

Má také chemopreventivní účinky, snižuje nežádoucí účinky protinádorové terapie.

 • Srdce a cévy:

Srdečně-cévní nemoci jsou v současné době nejčastější předčasnou příčinou smrti, a to celosvětově. Nejčastěji se jedná o aterosklerózu, vysoký krevní tlak, srdeční infarkt atd.

Skořice podporuje a chrání srdečně-cévní systém díky snížení oxidačního stresu, redukci zánětu a také díky snížení hodnot tuků v krvi. Dokáže též omezit shlukování krevních destiček, tj. působí proti tvorbě trombů. V tomto ohledu je neúčinnější cinnamofilin. V případě infarktu umenšuje oblast poškození svalu. Cinnamaldehyd také snižuje krevní tlak, neboť napomáhá vazodilataci, tj. rozšíření cév.

 • Játra:

Játra jsou orgánem, který je pro náš život zcela nezbytný a jejich selhání znamená smrt. Játra mají vysokou regenerační schopnost, ale jsou také enormně zatěžována toxiny, léky, infekcemi atd.

Skořice snižuje zánět, oxidační stres a tím zlepšuje stav u nealkoholické steatózy, stav, kdy se v játrech kumuluje tuk, což provází zánětlivé změny a fibróza. Během nemoci se zvyšují koncentra jaterních enzymů v krvi. Ty se uvolňují z poškozených jaterních buněk, ale pokud je podáván extrakt ze skořice, hladiny těchto enzymů se snižují, stejně jako poškození jater.

 • Proti vředové:

Žaludeční a dvanácterníkové vředy trápí mnoho lidí. Jsou spojovány se špatným životním stylem, stresem a hlavně infekcí bakterií Helicobacter pylori. Extrakt ze skořice, který byl podáván krysám se stresovými žaludečními vředy došlo k jejich zmenšení. Skořice chránila také před vznikem vředů. Alkoholový extrakt dokáže také omezit růst bakterií H. pylori, což je také prevence vzniku žaludečních vředů.

 

He SJiang YTu PF.Chemical constituents from Cinnamomum cassia. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2015 Sep;40(18):3598-602
Rao PV, Gan SH. Cinnamon: a multifaceted medicinal plant. Evid Based Complement Alternat Med. 2014;2014:642942.
Trinh, Nga-Thi-Thanh & Dumas, Emilie & Thanh, Mai & Degraeve, Pascal & Ben Amara, Chedia & Gharsallaoui, Adem & Oulahal, Nadia. (2015). Effect of a Vietnamese Cinnamomum cassia essential oil and its major component trans -cinnamaldehyde on the cell viability, membrane integrity, membrane fluidity, and proton motive force of Listeria innocua. Canadian journal of microbiology. 61. 1-9. 10.1139/cjm-2014-0481.
Brodowska, Katarzyna & Brodowska, Agnieszka & Śmigielski, Krzysztof & Lodyga-Chruscinska, Elzbieta. (2016). Antioxidant profile of essential oils and extracts of cinnamon bark (Cinnamomum cassia). European Journal of Biological Research. 6. 310-316. 10.5281/zenodo.197200.
Chang, C.-T & Chang, W.-L & Hsu, J.-C & Shih, Ying & Chou, S.-T. (2013). Chemical composition and tyrosinase inhibitory activity of Cinnamomum cassia essential oil. Botanical Studies. 54. 10.1186/1999-3110-54-10.
Benbelaid, Fethi & Khadir, Abdelmounaim & Bendahou, Mourad & Ben-Yelles, Ilhem & Muselli, Alain & Costa, Jean. (2017). Eradication of Enterococcus faecalis and Candida albicans biofilms by Cinnamomum cassia essential oil solution as a root canal irrigant. The Natural Products Journal. 07. 10.2174/2210315507666170705121605.
Varsha J. Bansode. A REVIEW ON PHARMACOLOGICAL ACTIVITIES OF CINNAMOMUM CASSIA BLUME. International Journal of Green Pharmacy. | April-June 2012 | http://www.greenpharmacy.info/index.php/ijgp/article/view/245
Munazza Fatima, Najam-us-Sahar Sadaf Zaidi, Deeba Amraiz, and Farhan Afzal. In Vitro Antiviral Activity of Cinnamomum cassia and Its Nanoparticles Against H7N3 Influenza A Virus J. Microbiol. Biotechnol. (2016), 26(1), 151–159
Kawatra P, Rajagopalan R. Cinnamon: Mystic powers of a minute ingredient. Pharmacognosy Res. 2015;7(Suppl 1):S1-6.
Premanathan, Mariappan & Rajendran, S & , Ramanathan & Kandasamy, Kathiresan & Nakashima, Hideki & Yamamoto, N. (2000). A Survey of some Indian medicinal plants for anti-human immunodeficiency virus (HIV) Activity. The Indian journal of medical research. 112. 73-7.
Ng LT, Wu SJ. Antiproliferative Activity of Cinnamomum cassia Constituents and Effects of Pifithrin-Alpha on Their Apoptotic Signaling Pathways in Hep G2 Cells. Evid Based Complement Alternat Med. 2011;2011:492148.
Park GH, Song HM, Park SB, et al. Cytotoxic activity of the twigs of Cinnamomum cassia through the suppression of cell proliferation and the induction of apoptosis in human colorectal cancer cells. BMC Complement Altern Med. 2018;18(1):28. Published 2018 Jan 25. doi:10.1186/s12906-018-2096-x
Chou ST, Chang WL, Chang CT, Hsu SL, Lin YC, Shih Y. Cinnamomum cassia essential oil inhibits α-MSH-induced melanin production and oxidative stress in murine B16 melanoma cells. Int J Mol Sci. 2013;14(9):19186-201. Published 2013 Sep 18. doi:10.3390/ijms140919186
Koppikar SJ, Choudhari AS, Suryavanshi SA, Kumari S, Chattopadhyay S, Kaul-Ghanekar R. Aqueous cinnamon extract (ACE-c) from the bark of Cinnamomum cassia causes apoptosis in human cervical cancer cell line (SiHa) through loss of mitochondrial membrane potential. BMC Cancer. 2010;10:210. Published 2010 May 18. doi:10.1186/1471-2407-10-210
Chung Woo Lee, Seung Ho Lee, Jae Woong Lee, Jung Ok Ban, So Yong Lee, Han Soo Yoo, Jae Kyung Jung, Dong Cheul Moon, Ki Wan Oh, Jin Tae Hong, 2-Hydroxycinnamaldehyde Inhibits SW620 Colon Cancer Cell Growth Through AP-1 Inactivation, Journal of Pharmacological Sciences, 2007, Volume 104, Issue 1, Pages 19-28, Released May 17, 2007. 
Lee EJChung TWLee JHKim BSKim EYLee SOHa KT. Water-extracted branch of Cinnamomum cassia promotes lung cancer cell apoptosis by inhibiting pyruvate dehydrogenase kinase activity. J Pharmacol Sci. 2018 Oct;138(2):146-154. doi: 10.1016/j.jphs.2018.10.005.
Vijayan VMazumder A. In vitro inhibition of food borne mutagens induced mutagenicity by cinnamon (Cinnamomum cassia) bark extract.Drug Chem Toxicol. 2018 Oct;41(4):385-393. doi: 10.1080/01480545.2018.1439056.
Kim ECKim HJKim TJ. Water extract of Cinnamomum cassia suppresses angiogenesis through inhibition of VEGF receptor 2 phosphorylation.Biosci Biotechnol Biochem. 2015;79(4):617-24. doi: 10.1080/09168451.2014.993917.
Chang WLCheng FCWang SPChou STShih Y. Cinnamomum cassia essential oil and its major constituent cinnamaldehyde induced cell cycle arrest and apoptosis in human oral squamous cell carcinoma HSC-3 cells. Environ Toxicol. 2017 Feb;32(2):456-468. doi: 10.1002/tox.22250.