Čínský herbář
Čeština

Snížení ukládání cholesterolu v tkáních pomocí Hericia

V současné době se zvyšuje počet lidí, kteří trpí hypercholesterolémií, tj. zvýšením cholesterolu. Vysoké koncentrace cholesterolu v organismu jsou spojené s jeho ukládáním do určitých tkání. Nejčastěji se jedná o cévní stěny a dochází k rozvoji aterosklerózy (kornatění tepen, tepny ztrácí pružnost, probíhá v nich zánět a “ucpávají” se), ale také do jater a vzniká hepatosteatóza (rozvíjí se zánět, poškozuje se funkce jater a může vést k fibróze a cirhóze). Tyto stavy jsou také provázené zvýšeným oxidačním stresem a záněty. Tuk se samozřejmě ukládá také ve svalech a nejvíce v tukové tkáni. Vinou vysokého množství cholesterolu se také mění složení střevní mikroflóry, tj. zhoršuje se. Omezuje se pestrost zastoupení jednotlivých bakteriálních druhů, a to hlavně těch, které jsou pro nás prospěšné. Jedná se o druhy, které produkují mastné kyseliny s krátkým řetězcem. Tyto mastné kyseliny podporují zdraví střevní sliznice, funkce imunitního systému atd.

hericium1

Je tedy snaha střevní  mikroflóru udržet zdravou, popř. její složení “opravit”. To je možné i pomocí změny stravy, podáváním prebiotik a probiotik.

Autory napadlo, že by střevní mikroflóru mohli pozitivně modulovat pomocí vitální houby Hericia. Hericium (Hericium erinaceus, korálovec ježatý) je saprofytická houba, tj. čerpá živiny z hostitele, ale nezabije ho. Hericium preferuje listnaté stromy, na nichž vytváří bílou až krémovou kulovitou plodnici, z níž vystupují měkké „ostny“, takže houba může připomínat mořský korál, lví hřívu, hlavu medúzy či vousy. Hericium má domovinu v Asii, kde je využívána jak v kuchyni (velmi chutná nasládlá houba), tak v tradiční čínské medicíně. V současné době se Hericium pěstuje po celém světě, jelikož je o něj velký zájem. Vědecké studie totiž potvrdily, že Hericium má léčebné účinky. Umí zlepšovat funkce imunitního systému, působí protinádorově a ničí mnohé infekční patogeny, snižuje oxidační stres i hodnoty krevního cukru a tuků. Jedinečnost Hericia je v tom, že podporuje regeneraci nervové soustavy, a to jak centrální, tj. mozku, tak periferní, tj. jednotlivých nervů.

Testování na dobrovolnících je velmi složité, proto se autoři rozhodli pro zvířecí model, jehož výsledky lze v určité míře převést také na člověka, tj. je možné předpokládat podobný účinek.

Autoři provedli studii na 480 kuřatech broilerů. Tato kuřata byla rozdělena do 4 skupin dle typu stravy, která byla vysokotučná a k ní byl přidán koncentrát z Hericia v dávce 0,6 %, 1,2 % a 1,8 %. Jedna skupina měla pouze vysokotučnou dietu.

Vysokotučná strava samozřejmě vedla k nárůstu hodnot celkového cholesterolu, špatného cholesterolu LDL a triglyceridů. Hodnoty však byly mnohem nižší u kuřat, která dostávala také koncentrát z Hericia. Čím vyšší dávka, tím vyšší efekt byl zaznamenám. U kuřat došlo ke snížení cholesterolu nejen v krvi, ale také v játrech, na stehnech a prsních svalech. Cholesterol byl u těchto zvířat více vylučován stolicí, tj. neprocházel do organismu. Snížila se také aktivita enzymu, který stojí za tvorbou cholesterolu v játrech.

Při zkoumání složení střevní mikroflóry vědci zjistili, že kuřata s Hericiem měla pestřejší střevní mikroflóru a obsahovala druhy, které tvoří mastné kyseliny s krátkým řetězcem, např. butyrát.

Výsledky tedy ukazují, že přidání koncentrátu z fermentovaného Hericia k vysokotučné stravě sníží koncentraci a ukládání cholesterolu v organismu, zvýší jeho vylučování a podpoří správné složení mikroflóry. Tohoto poznatku by mohlo být využito také u pacientů.

 

H.M.Shang, J.C.Zhao, Y.Guo, et al. Effects of supplementing feed with fermentation concentrate of Hericium caput-medusae (Bull.:Fr.) Pers. on cholesterol deposition in broiler chickens. Livestock Science Volume 235, May 2020, 104009