Čínský herbář
Čeština

Synergický imunomodulační účinek vitálních hub

Vitální houby jsou známé tím, že hrají roli v modulaci aktivity imunitního systému. Je to dáno hlavně přítomností polysacharidů. Houby jsou bohatým zdrojem beta glukanů, v menším množství pak obsahují také alfa glukany. Každá z vybraných hub byla zkoumána a byly i ní potvrzen vliv na imunitní systém. Méně je však známé o tom, zda se houby v účinku podporují, posilují. Autoři vybrali jedny z nejpopulárnějších a nejznámějších vitálních hub, které mají tisíciletou tradici používání v tradiční čínské medicíně:

  • Reishi (Ganoderma lucidum, lesklokorka lesklá), která je také známá jako elixír nesmrtelnosti
  • Maitake (Grifola frondosa, trsnatec lupenitý), která vytváří mohutné trsy, které mohou mít i více než 20 kilogramů
  • Shiitake (Lentinula edodes, houževnatec jedlý), velmi chutná jedlá houba, která je také známá jako elixír života
medicinal-mushrooms-benefits-beta-glucans                                             

Nejprve autoři vytvořili extrakty z každé houby, které použili samostatně nebo v kombinaci. Testovali schopnost aktivovat makrofágy k produkci cytokinů IL-1alfa, IL-6, TNF-alfa a IL-10. Makrofágy jsou typem imunitní buňky (leukocytů), která patří do vrozené imunity. Na nebezpečí, např. v podobě bakterie, houby..., reaguje okamžitě. Fagocytuje (pohltí) patogena a uvnitř sebe ho zničí, zabije. Makrofágy také produkují velké množství cytokinů, které modulují průběh imunitní odpovědi. Některé cytokiny jsou prozánětlivé (posilují aktivitu imunitního systému; IL-1alfa, IL-6, TNF-alfa) a jiné jsou protizánětlivé (tlumí aktivitu imunitního systému, což je důležité, neboť příliš silná či dlouhá zánětlivou odpověď může nevratně poškodit tkáně; IL-10).

Extrakty získané z hub byly přidány k buněčné kultuře. Makrofágy byly buď stimulované, nebo nestimulované LPS (lipopolysacharid; součást membrány bakterií, která silně stimuluje makrofágy).

Samotné extrakty i kombinace (mix extraktů) byly schopné vyvolat reakci již ve velmi malé dávce 100 μg/ml. Při této dávce produkovaly makrofágy mnohem větší množství vybraných cytokinů. Zajímavé bylo, že pro to, aby makrofágy produkovaly stejné množství TNF alfa jako u jednotlivých extraktů, bylo možné použít u kombinace mnohem nižší dávku. Je tedy možné se domnívat, že mix/kombinace extraktů hub má synergický účinek, tj. jednotlivé účinky se posilují. Je tedy možné usuzovat, že konzumace kombinace hub má větší efekt než konzumace houby samotné (myšleno např. preparátů z hub).

 

Mallard BLeach DNWohlmuth HTiralongo J. Synergistic immuno-modulatory activity in human macrophages of a medicinal mushroom formulation consisting of Reishi, Shiitake and Maitake. PLoS One. 2019 Nov 7;14(11):e0224740. doi: 10.1371/journal.pone.0224740. eCollection 2019.