Čínský herbář
Čeština

Účinnost a bezpečnost použití přírodní léčby u pacientů s cukrovkou typu II, klinická studie

Cukrovky typu II je v populaci stále rozšířenější. Patří mezi civilizační nemoci a je častá u osob, které mají nadváhu nebo obezitu. Je tedy spojená i s hypercholesterolémií (vysokým cholesterolem) a poškozením srdečně-cévního systému. U osob s cukrovkou typu II je častým jevem dostatečná hodnota inzulinu, ale přítomnost necitlivosti buněk na inzulin (inzulinorezistence), takže je výsledek takový, jako by inzulin v organismu chyběl. Pacienti se léčí dietou, léky antidiabetiky, méně často i inzulínem.

diabetes imagine

V této studii se autoři rozhodli zjistit, zda je možné pomoci pacientům s cukrovkou typu II přírodní cestou. Vybrali několik rostlin, a to kaparu trnitou, šípkovou růži, čičorečku, ostropestřec mariánský, kopřivu dvoudomou, pískavici řeckou a jeden druh brusnice.

Ve studii bylo 150 pacientů s cukrovkou typu II, kteří užívali antidiabetika (glyburid a metformin). Pacienti byli rozděleni do tří skupin. Jedna skupina užívala směs bylin, druhá skupina zůstala na lécíchjedna skupina užívala placebo (neúčinnou látku). Studie trvala 3 měsíce. Před začátkem a na konci studie byly hodnoceny tyto parametry: glykémie na lačno, glykovaný hemoglobin (známka dlouhodobé hyperglykémie, cukry se navážou na hemoglobin), hodnoty krevních tuků, jaterní enzymy a ledvinné funkce.

Po třech měsících došlo u pacientů užívajících kombinaci bylin v porovnání s pacienty s placebem k výraznému poklesu glykémie na lačno, snížily se i hodnoty glykovaného hemoglobinu, a dokonce také hladiny cholesterolu. Důležitým zjištěním bylo, že kombinace rostlin byla stejně účinná jako antidiabetikum metformin ve snížení glykémie i glykovaného hemoglobinu. Rostlinná léčba nevedla k narušení funkce jater či ledvin.

Studií se podařilo potvrdit, že i rostlinná léčba může pomoci cukrovkářům dostat pod kontrolu jejich nemoc, a to bez vedlejších účinků.


Mehrzadi S, Mirzaei R, Heydari M, Sasani M, Yaqoobvand B, Huseini HF. Efficacy and Safety of a Traditional Herbal Combination in Patients with Type II Diabetes Mellitus: A Randomized Controlled Trial. J Diet Suppl 2020 Feb 21.:1-13.