Čínský herbář
Čeština

Vliv podávání Xiao Yao San a Wen Dan bylinné směsi na somatické obtíže u depresí

Emoce a nerovnováha v neurotransmiterech v mozku může mít vliv i na tělo a objevují se fyzické příznaky, které však nemají podklad v nějaké nemoci těla. Může se jednat o únavu, bolesti svalů, zhoršení zraku. V takových případech velmi pomáhá podávání antidepresiv. V této studii autoři podávali buď antidepresivum se třídy zpětných vychytávačů serotoninu SSRI, fluoxetin, nebo bylinné směsi tradiční čínské medicíny.

antidepresiva

Pacienti s diagnostikovanou depresí byly náhodně rozděleni do skupin, kdy jedna užívala fluoxetin a druhá skupina užívala bylinné směsi Xiao Yao San a Wen Dan. Užívání trvalo 8 týdnů. Na konci se provedlo vyhodnocení stavu pacientů dle klinických příznaků i toho, jaké změny pociťovali sami pacienti.

U obou skupin došlo ke zlepšení stavu, jak v klinickém hodnocení, tak v hodnocení osobním. Mezi skupinami nebyl kupodivu velký rozdíl co se klinického hodnocení týká. Ve skupině s bylinnými směsmi však pacienti udávali větší úlevu od fyzických příznaků deprese. Je tedy vidět, že kombinace bylinných směsí je stejně účinná, navíc ale lépe zmírňuje doprovodné fyzické příznaky deprese.

Yu HT. Clinicalobservation on treatment of static disorder with combination of Xiao yao Powder and Wen dan Decoction. ZhongguoZhongXiYiJie He Za Zhi. 2006 Dec;26(12):1114-6.