Čínský herbář
Čeština

Ženšen a protinádorové účinky

Vzhledem k tomu, že počty nemocných s diagnostikovaným nádorovým onemocněním stále rostou, hledají se nové možnosti, jak jim pomoci. Léčba se sice zlepšuje, přesto mnoho lidí na rakovinu umírá. Navíc bývá léčba velmi náročná. Protinádorové účinky se testovaly také u ženšenu. Pokusy probíhaly na různých typech nádorových buněk, které se vystavily působení ženšenu či jeho složek, hlavně ginsenosidům. Existují data ze zvířecích studií a také klinické studie. Výsledky ukazují, že ženšen omezuje proliferaci, tj. dělení nádorových buněk (blokuje buněčný cyklus, jímž musí buňka před rozdělením projít), navozuje u nich apoptózu, tj. buněčnou smrti (aktivuje nitrobuněčné signální cesty a kaspázy, které dovedou buňky k smrti), omezuje jejich schopnost metastazovat, snižuje novotvorbu cév (nádory potřebují vyšší přísun živin a kyslíku), a co je důležité posiluje účinnost chemoterapie a snižuje její dopady na uživatele. Navíc posiluje protinádorovou imunitu.

cancer-cell

Účinky byly prokázaná u rakoviny jater, vaječníků, žaludku, plic, slinivky, prsu, tlustého střeva, melanomu či gliomu.

Synergický efekt (vzájemně se účinností podporující) má ženšen v kombinaci s 5-fluorouracilem, irinotakanem, mitomycinem, docetaxelem, cisplatinou, doxorubicinem atd. Pokud jsou buňky vystaveny ženšenu, dochází k jejich smrti, pokud chemoterapeutiku také, ale pokud se látky zkombinují, zemře více nádorových buněk nebo stačí nižší dávka obou.

Nejenže se posiluje účinnost léčiv, ženšen také překonává rezistenci nádorových buněk k chemoterapii. Podobně jako u bakterií se i u nádorových buněk setkáváme s rezistencí na léčbu, jisté mutace, které vznikají v průběhu vývoje rakoviny a terapie, snižují účinky chemoterapeutik. Ženšen obnovuje citlivost nádorových buněk na léčbu.

Pokusy in vitro, tj. na buňkách, doplnily i klinické studie. V jedné bylo např. 63 pacientů se stadiem IIIb až IV malobuněčného karcinomu plic. Pacienti byli léčeni standardní terapií a 33 navíc dostávalo i ženšen. U pacientů s ženšenem byla lepší odpověď na léčbu 48,5 vs. 32,2 % a dožili se delší doby, tj. 13 vs. 9 měsíců.

Dobré výsledky měla i další studie, randomizovaná, kontrolovaná, pacienti byly léčeni standardními postupy + část dostávala rostlinné léky s ženšenem. Zde se potvrdil hlavně protiúnavový efekt ženšenu na pacienty. V nedávné studii (2018) se testovalo využití ženšenu, resp. Rg3 v případech pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic. Jednalo se studii, která probíhala ve více specializovaných centrech, a bylo v ní 414 pacientů. 199 bylo v experimentální skupině, tj. dostávali ke standardní terapii také ženšen. Ukázalo se, že střední délka přežití byla u pacientů s ženšenem 12,03 měsíce, zatímco ve skupině se standardní terapií bez ženšenu to bylo 8,46 měsíce.  U obou skupin během prvních dvou cyklů terapie došlo k poklesu červených i bílých krvinek, což se však zlepšilo u pacientů s ženšenem. Studie tak dokládá, že podávání ženšenu může prodloužit život pacientům a i jim ho trochu zlepšit

Protinádorová terapie je také spojená s mnoha nežádoucími účinky včetně toho, že může poškodit geny v buňkách a u pacientů se zvyšuje riziko, že později onemocní jiným typem nádoru, tj. léčba je genotoxická. V jedné studii zkoumali, zda může ženšen zmírnit tyto negativní dopady u pacientek s karcinomem vaječníků. Studie z toku 2017 se účastnilo 30 pacientek, 15 dostalo ženšen a 15 placebo. Sledovala se genotoxicita podáváné protinádorové léčby a také to, jak se pacientky cítily. Ukázalo se, že ženšen skutečně snižuje negativní dopad terapii na genetickou informaci buněk, což se potvrdilo vyšetřením krve a buněk. Pacientky také uváděly, že se cítí lépe, méně zvracení, jsou méně unavené, nejsou tolik důšné, tolik úzkostné atd. Také se snížila ospalost. Ženšen však neměl vliv na prognózu pacientek.

 

Ahuja A, Kim JH, Kim JH, Yi YS, Cho JY. Functional role of ginseng-derived compounds in cancer. J Ginseng Res. 2017;42(3):248-254.
Baek KS, Yi YS, Son YJ, et al. Comparison of anticancer activities of Korean Red Ginseng-derived fractions. J Ginseng Res. 2017;41(3):386-391.
Kang JHSong KHWoo JKPark MHRhee MHChoi COh SH. Ginsenoside Rp1 from Panax ginseng exhibits anti-cancer activity by down-regulation of the IGF-1R/Akt pathway in breast cancer cells. Plant Foods Hum Nutr. 2011 Sep;66(3):298-305.
Jiao LZhang XLi BLiu ZWang MLiu S. Anti-tumour and immunomodulatory activities of oligosaccharides isolated from Panax ginseng C.A. Meyer. Int J Biol Macromol. 2014 Apr;65:229-33.
Chen S, Wang Z, Huang Y, et al. Ginseng and anticancer drug combination to improve cancer chemotherapy: a critical review. Evid Based Complement Alternat Med. 2014;2014:168940.
Chen Y, Li Z, Gao F, Zhang Y, Sun H, Li P. Effects of combined Chinese drugs and chemotherapy in treating advanced non-small cell lung cancer. Chinese Journal of Integrative Medicine. 2009;15(6):415–419.
Lo LC, Chen CY, Chen ST, Chen HC, Lee TC, Chang CS. Therapeutic efficacy of traditional Chinese medicine, Shen-Mai San, in cancer patients undergoing chemotherapy or radiotherapy: study protocol for a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Trials. 2012;13:232. Published 2012 Dec 3.
Zhang YWang XQLiu HLiu JHou WLin HS. [A multicenter, large-sample, randomized clinical trial on improving the median survival time of advanced non-small cell lung cancer by combination of Ginseng Rg3 and chemotherapy]. Zhonghua Zhong Liu Za Zhi. 2018 Apr 23;40(4):295-299.
Kim HSKim MKLee MKwon BSSuh DHSong YS. Effect of Red Ginseng on Genotoxicity and Health-Related Quality of Life after Adjuvant Chemotherapy in Patients with Epithelial Ovarian Cancer: A Randomized, Double Blind, Placebo-Controlled Trial. Nutrients. 2017 Jul 19;9(7). pii: E772.