Čínský herbář
Čeština

Ženšen je schopen modulovat aktivitu imunitního systému

Ženšen je schopen modulovat aktivitu imunitního systému, který je každým dnem hodně zatěžován, a to nejen infekčními patogeny, ale také znečištěným prostředím, ve kterém žijeme. Není se tedy čemu divit, že může dojít k jeho oslabení, ke změnám jeho funkcí k patologickým. Pak může dojít k tomu, že jsme náchylnější k infekcím nebo se u nás rozvine autoimunní onemocnění atd.

Mnoho studií potvrzuje, že ženšen má protizánětlivé účinky, čímž pomáhá při různých typech zánětů. Snižuje sílu zánětu při infekcích, který by mohl tělo poškodit, ale také u autoimunitních onemocnění a u alergických zánětů, např. snižuje koncentraci prozánětlivých cytokinů u revmatoidní artritidy. Je popsán také pozitivní vliv ženšenu na zánět v dýchacích cestách, který vzniká u alergického astmatu. Tím, že dojde ke zmírnění zánětu, dojde také ke zpomalení až zastavení postupu nemoci. Protizánětlivý efekt se projevil také v případě chronické obstrukční plicní nemoci CHOPN. V jednom přehledovém článku autoři čerpali ze studií, v nichž bylo celkem 1560 pacientů, v nich se podařilo prokázat, že ženšen zlepšuje dechové funkce, hodnoceno dle spirometrie, což je dáno právě snížením zánětu.

Immunity

Ženšen však umí mnohem více věcí. Jeho vliv na imunitní systém je mnohem širší. Ovlivňuje jak vrozenou, tak získanou imunitu.

V té vrozené např. posiluje aktivitu imunitních buněk, které fagocytují (pohlcují) patogeny, škodliviny, odumřelé buňky, tj. makrofágy. Posiluje jejich aktivitu, aby byly schopné aktivovat další imunitní buňky. U dendritických buněk zvyšuje jejich schopnost aktivovat T lymfocyty, produkovat cytokiny, které podporují dělení a životaschopnost jiných imunitních buněk. Ženšen také zvyšuje aktivitu NK buněk, jejich schopnost zabíjet nebezpečí, např. viry napadené či nádorové buňky.

Dále působí ženšen také na získanou imunitu, kdy zvyšuje produkci potřebných ochranných protilátek, a to IgG, IgA, IgM. Stimuluje množení lymfocytů, ale také těch, které umí tlumit zánět, tj. regulačních. Pod jeho vlivem tvoří lymofyty více cytokinů, které pak ovlivňují buňky vrozené imunity.

V jedné ze studií se testoval vliv ženšenu na výskyt akutních infekcí dýchacích cest. Byla vytvoařena randomizovaná dvojitě zaslepená studie s placebem. Studie se účastnilo 100 zdravých dobrovolníků, kteří užívali ženšen nebo placebo. Během doby sledování bylo méně případů akutního zánětu u těch, kteří užívali ženšen (24,5 % vs. 44,9 %).  Pokud už dobrovolníci onemocněli, nemoc probíhala v obou skupinách stejně dlouho, ale pacienti ve skupině s ženšenem popisovali mírnější průběh, mírnější příznaky dle skórovacího systému (9,5 vs. 17,6). Tato studie tedy naznačuje, že ženšen může zvýšit ochranu proti infekcím dýchacích cest a zmírňuje závažnost nemoci. 

Kwang-SooBaek, Young-SuYi, In vitro and in vivo anti-inflammatory activities of Korean Red Ginseng-derived components. Journal of Ginseng Research, Volume 40, Issue 4, October 2016, Pages 437-444.
Kang S, Min H. Ginseng, the 'Immunity Boost': The Effects of Panax ginseng on Immune System. J Ginseng Res. 2012;36(4):354-68.
Kim HA, Kim S, Chang SH, Hwang HJ, Choi YN. Anti-arthritic effect of ginsenoside Rb1 on collagen induced arthritis in mice. Int Immunopharmacol. 2007;7:1286–1291. 
Kim DYYang WM. Panax ginseng ameliorates airway inflammation in an ovalbumin-sensitized mouse allergic asthma model. J Ethnopharmacol. 2011 Jun 14;136(1):230-5.
Yayeh T, Jung KH, Jeong HY, et al. Korean Red Ginseng Saponin Fraction Downregulates Proinflammatory Mediators in LPS Stimulated RAW264.7 Cells and Protects Mice against Endotoxic Shock. J Ginseng Res. 2012;36(3):263-9.
An XZhang ALYang AWLin LWu DGuo XShergis JLThien FCWorsnop CJXue CC. Oral ginseng formulae for stable chronic obstructive pulmonary disease: A systematic review. Respir Med. 2011 Feb;105(2):165-76.
Yu TRhee MHLee J, et al. Ginsenoside Rc from Korean Red Ginseng (Panax ginseng C.A. Meyer) Attenuates Inflammatory Symptoms of Gastritis, Hepatitis and Arthritis. Am J Chin Med. 2016;44(3):595-615.
High KPCase DHurd DPowell BLesser GFalsey ARSiegel RMetzner-Sadurski JKrauss JCChinnasami BSanders GRousey SShaw EG. A randomized, controlled trial of Panax quinquefolius extract (CVT-E002) to reduce respiratory infection in patients with chronic lymphocytic leukemia. J Support Oncol. 2012 Sep-Oct;10(5):195-201.
Lee CSLee JHOh MChoi KMJeong MRPark JDKwon DYHa KCPark EOLee NKim SYChoi EKKim MGChae SW. Preventive effect of Korean red ginseng for acute respiratory illness: a randomized and double-blind clinical trial. J Korean Med Sci. 2012 Dec;27(12):1472-8.