Čínský herbář
Čeština

Zmírnění depresí u krys pomocí Xiao Yao San

Bylinná medicinální formule Xiao Yao San je i v tradiční čínské medicíně využívána na posílení nálady, zmírnění psychických obtíží. Autory studie zajímal nejen ověřitelný účinek, ale také to, jak přesně Xiao Yao San působí. 

Ke svému pokusu si vybrali krysy, u nichž navodili depresi, např. byly drženy v izolaci, vystaveny nepředvídatelným stresorům atd. Stav krys se podobal tomu, jaký vidíme u lidí s depresemi. Dochází také vlivem stresu k nárůstu koncentrace kortikosteronu (CORT) urokortinu 2 (UCN2), což naznačuje, že to patologie depresí je zapojena také endokrinologická osa hypotalamus−hypofýza−nadledviny, stejně jako je to u lidí.

krysa

Část depresivních krys byla léčena bylinnou směsí Xiao Yao San. Krysy byla zpomalené, demotivované, pasivní, krčily se v koutě, pomalu odpovídaly na podnět, snížila se chuť k jídlu, přestaly si pečovat o srst atd. Přidání bylinné směsi však tento stav zvrátilo. Došlo ke zmírnění příznaků, zvýšila se výrazně chuť k jídlu a také odpovídavost na podněty.

Některé krysy byly vystaveny nejen stresu, ale také sociální izolaci, tj. drženy o samotě. U nich došlo k výraznému poklesu hmotnosti. Těmto krysám vědci podávali Xiao Yao San a některým také antidepresivum, které se používá v léčbě lidí, tj. fluoxetin. Oproti fluoxetinu vedlo dlouhodobé podávání Xiao Yao San ke zvýšení příjmu potravy.

V odebraných krevních vzorcích u neléčených krys se výrazně zvýšila hladina CORT a také v mozkomíšním moku UCN2. Xiao Yao San a fluoxetin snížily hodnoty CORT i UCN2. Autoři tedy dále hledali, jakým způsobem Xiao Yao San snižuje tyto hodnoty. Podívali se tedy přímo na strukturu mozku, která bývá při depresi mírně změněná. Podávání Xiao Yao San vedlo ke zvýšení počtu neuronů, nervových buněk. Zároveň se snížily počty receptorů, jejichž aktivitou se podporuje tvorba stresových hormonů. Autoři šli ještě hlouběji, až na molekulární úroveň, nejen na strukturální. Podávání Xiao Yao San měnila mnohé procesy probíhající v buňkách, např. fosforylace některých enzymů, tvorbu arrestinu beta.

Studií se podařilo prokázat, že podávání Xiao Yao San vede ke zmírnění příznaků deprese u krys a také se prokázalo, jak funguje. Omezuje aktivitu stresové osy hypotalamus-hypofýza-nadledviny a zlepšuje funkce mozku.

Xiaoxia Zhu, Oudong Xia, Weili Han, et al., “Xiao Yao San Improves Depressive-Like Behavior in Rats through Modulation of β-Arrestin 2-Mediated Pathways in Hippocampus,” Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, vol. 2014, Article ID 902516, 13 pages, 2014.