Čínský Herbář
Čeština

Curcumin

shutterstock_340057427

Jiné názvy:

 • česky - kurkuma dlouhá
 • latinsky - Curcuma longa
 • čínsky - Jiang Huang

 

 

Curcumin je žluté barvivo získávané z oddenku kurkumy dlouhé (Curcuma longa). Jedná se o lipofilní fenolickou látku, která má výrazné účinky na lidské zdraví. Dle studií má antioxidační, protirakovinné, protizánětlivé účinky, je prevencí před civilizačními nemocemi, tj. ateroskleróza, cukrovka atd. Velmi důležité jsou protinádorové a protizánětlivé účinky, o nichž se zmíníme v následujícím textu.

Popis terapeuta: 
 
Kouzlo medicnálních hub spočívá v tom, že za prvé posilují naši obranyschopnost (obrannou Qi), a ta je schopná se mnohem efektivnějši obracet proti různým patogenům, včetně rakovinných buněk. Jednotlivé účinné látky i samostatně jsou schopné působit cytostaticky a cytotoxicky na rakovinné buňky. To je prokázáno mnoha studiemi. Za druhé medicinální houby posilují lidskou vitalitu a životní sílu (vyživující Qi), což je extrémně důležité zvláště pokud pacient podstupuje konvenční léčbu (chemoterapie, radioterapie, biologická léčba). 
Jediné, co houby dost efektivně neumí, je rozbíjení blokád. Není to v jejich povaze (ony to sice v konečném důsledku také dělají, ale přes náš imunitní systém). A nádory jsou podle čínské medicíny blokády (krevní stáze). A právě kurkuma se odedávna v čínské medicíně používá k rozbíjení krevních stází. Toho se využívá při léčbě bolestivých stavů různé etiologie. Je výborná třeba u různých revmatoidních problémů, kde se využívají její výrazné protizánětlivé účinky. Kurkuma též rozhýbává Qi, harmonizuje játra a žlučník. Je tedy výborná u různých trávicích disharmonií. Více o jednotlivých účincích extraktu z kurkumy najdete v následujícím textu.
Na rozdíl od hub, které se užívají na lačno, tak curcumin se užívá po jídle, protože tuk zlepšuje jeho vstřebatelnost.
 

Použití testovaná v praxi:

 • podpora při léčbě onkologickcý onemocnění + medicnální houby dle druhu problému
 • protizánětlivé účinky
 • regulace trávicí funkce + Chaga, Hericium
 • harmonizace váhy člověka + Miatake, MycoClean
 • regulace úrovně krevního cukru  + Maitake
 • podpora u revmatoidních bolestí + Shiitkae, Coriolus, Auricularia, Reishi

TCM charakteristika

 • teplota – teplá
 • chuť – ostrá a hořká
 • tropismus – slezina, játra

Účinky podle tradiční čínské medicíny:

 • rozhýbává a reguluje Qi
 • rozhýbává krev
 • rozbíjí krevní stáze a tím zmírňuje bolest
 • Bi Zheng (revmatoidní problémy)

Co dokáže curcumin:

Protirakovinné účinky
 
Proběhlo mnoho studií in vitro na kulturách vytvořených z rakovinných buněk, in vivo na zvířatech i klinických studiích, které potvrzují účinnost kurkuminu na různé typy rakovin, ať už se jedná o rakovinu plic, prostaty, prsu, slinivky atd. V případě klinických studií je kurkumin podáván v kombinaci s další protinádorovou léčbou.

Jak kurkumin funguje?
 
Abychom se mohli dozvědět o tom, jak kurkuma funguje, jaký má vliv na rakovinné buňky, je nutné využít testování přímo na rakovinných buňkách. Kurkumin využívá k omezení nádorového bujení mnoha mechanismů.

Snižuje oxidační stres, snižuje tvorbu volných radikálů, čímž působí protirakovinně, protektivně, neboť volné radikály mají schopnost poškodit DNA a může tak dojít k mutaci v buňce a její transformaci do rakovinné.

Je potvzeno, že kurkumin blokuje buněčný cyklus. Tím musí buňka projít, pokuc se chce rozmnožit. Zástava buněčného cyklu (v tomto případě inaktivace na cyklinu závislé kinázy) tedy znamená, že se buňka nemůže dělit a nedochází k zvětšování počtu nádorových buněk a objemu nádorové masy.

Umí též posílit části imunitního systému, které se zapojují do boje s rakovinnými buňkami, tj. např. zvýšit počty a aktivitu Th1 lymfocytů v neprospěch Treg lymfocytů, které imunitní odpověď tlumí.

Snižuje však také angiogenezi a metastazování rakovinných buněk. Nádorové buňky, které se velmi rychle dělí, potřebují velké množství živin a kyslíku, proto vylučují látky, které podporují tvorbu nových cév. Tyto nové cévy jim pak přivádějí potřebné nutrienty. Pokud je angiogeneze omezena, snižuje se růstový potenciál nádoru. Metastazování je pak sníženo díky omezení rozkladu mezibuněčné hmoty. Pokud je tato „rozvolněná“, snáze se z nádoru uvolněná buňka dostane dále do organismu, krevního oběhu atd. Kurkumin blokujue enzymy, které štěpí mezibuněčnou hmotu, jedná se metaloproteinázy. Dále také omezuje výskyt povrchových molekul, které umožňují uchycení rakovinné buňky k podkladu a jejímu dalšímu cestování, jedná se o tzv. adhezní molekuly.

Kurkumin však rakovinné buňky taky zabíjí, tj. spouští v nich signální cesty, které vedou k apoptóze buňky. Aktivuje faktory, které podporují apoptózu a vedou k aktivaci „zabíjecích“ kaspáz, a blokuje faktory, které brání apoptóze.

A to není vše, k destrukci nádorových buněk dochází také indukování autofagie. V tomto případě se jedná o to, že buňka v podstatě „pozře“ sama sebe, stráví se. Jedná se o složitý proces, který ale vede ke smrti buňky.

Není možné opomenout také to, že přidání kurkuminu do běžné léčby rakoviny podpoří její účinnost a také chrání před jejími negativními dopady. Díky kurkuminu je pak možné léčit i typy rakovin, které jsou na běžnou léčbu necitlivé, tj. jsou rezistentní.


Kurkumin a typy rakovin, které „ničí“

Je mnoho studií, na různých typech rakovin. Některé zmíníme, ale je třeba mít na paměti, že je to jen stručný přehled, výběr z nespočetného množství studií.

V jedné ze studií se kurkumin prokázal jako účinný u žen, které měly dysplazii na děložním krčku, tj. byly prerakovinné změny. Globule s kurkuminem byly zaváděny do vagíny a po ukončení léčby, která byla dobře tolerovaná, se zlepšil nález na čípku. Kurkumin také může pomoci ženám s jiným typem rakoviny, a to s rakovinou prsu, kdy bylo prokázáno, že spouští apoptózu, takže nedochází k růstu nádoru, ale dokonce k jeho zmenšení. Není to jen dysplazie, kterou kurkumin zlepšuje, ale také rakoviny děložního čípku. V kombinaci s qurcetinem, zeleným čajem a resveratrolem ničí rakovinné buňky.

Kurkumin je také často testován v případě rakoviny prostaty, a to na myších, které měly tento typ rakoviny. Část dostávala dietu s 2 % kurkuminu a část obyčejnou dietu po 6 týdnů. U myší s kurkuminem došlo k výraznému snížení proliferace, tj. množení buněk, a zvýšila se také apoptóza. Důležité také bylo zjištění, že je omezena vaskularizace nádoru.

Dalším typem rakoviny, která je citlivá na působení kurkuminu, je i malobuběčný karcinom plic. Jedná se o typ, který je většinou neoperabilní a je nutné na něj cílit hlavně chemoterapií. I zde je kurkumin aktivní v navození apoptózy, zastavení buněčného cyklu atd. Krom jiného je také prokázáno, že kurkumin u pacientů zvyšuje aktivitu protinádorové imunity, a to i tím, že snižuje počty T regulačních tlumivých lymfocytů ve prospěch těch „aktivačních“.

Dobré výsledky byly získány také v případě rakoviny jater, jejíž buňky mají aktivní transkripční faktor NF-kappaB, který kurkumin blokuje, tudíž blokuje i aktivitu těchto buněk a navodí u nich apoptózu. V tomto ohledu funguje podobně jako např. doxorubicin a cisplatina. Navíc pokud je kurkuma podávána v kombinaci s těmito léky, zvyšuje se výrazně protirakovinné účinky.

Velmi dobrá zpráva je, že kurkumin působí i proti rakovině slinivky, což je rakovina s nejvyšší úmrtností. Kurkumin byl testován ve studii, které se účastnilo 25 pacientů s pokročilou rakovinou slinivky, kteří dostávali 8 g kurkuminu denně. U 2 došlo ke zlepšení některých parametrů, 1 byl bez progrese nemoci déle než 18 měsíců a u 1 pacienta došlo dokonce k regresi nádoru.

U trávicího systému ještě zůstaneme a zmíníme studii, která popisuje, že podávání kurkumi u pokročilého karcinomu tlustého střeva vede ke zvýšení poštu Th1 lymfocytů, tj. těch, které podporují obranu proti nádorům, a naopak se snižují počty Treg, tj. regulačních, které imunitní odpověď proti nádorům tlumí. Imunitní systém je tak schopný pustit se do boje s rakovinou. Kurkuminu neodolá ani rakovina žaludku. Při léčbě myší s adenokarcinomem žaludku se tento zmenšil a posílala se také imunitní odpověď.

Jak jsme vidětli již u změn na čípku, kurkumin nemusí být podáván jen ústy, může se podávat místně. To se osvědčilo u melanomu, kdy se kurkumin „mazal“ na ložisko. Toto bylo testováno na myších. Liposomy nesoucí kurkumin pronikaly poměrně hluboko do pokožky a společně s přidáním dalších faktorů, se docílilo zmenšení růstu melanomu. Patrně by se tedy dala kurkuma využít i u jiných kožních onemocnění.

Zvýšení citlivosti rakovinných buněk k terapii a překonání jejich rezistence a ochrana organismu
 
Kombinace kurkuminu a piperinu a kurkuminu a quercetinu zvyšuje citlivost rakovinných buněk k chemoterapii. Toto bylo testována na rakovinných buňkách necitlivých k většině chemoterapeutik a jejich kombinací. Krom chemoterapie také zlepšuje výsledky u radioterapie. A to třeba v případě rakoviny hlavy a krku. Toto bylo testováno na myších s nádorem, jedna skupina byla léčená pouze radioterapií, druhá radiotarapií a kurkuminem. U druhé skupiny došlo k výraznějšímu zmenšení nádoru.

Problematické u léčby rakoviny bývá to, že léčba je dost agresivní s mnoha nežádoucími i dlouhotrvajícími nežádoucími účinky. Dopady protirakovinné terapie může zmírnit dopad léčby. Je to dáno tím, že snižuje oxidační stres a zánět. Jedna ze studií např. ověřila ochranný vliv kurkuminu na srdce při podávání cyklofosfamidu, který je kardiotoxický. Jednalo se o studii na krysách, které dostávaly různé dávky kurkuminu a piperinu a samozřejmě stejnou dávku cyklofosfamidu. Nejlepších výsledků bylo dosaženo při kombinaci kurkuminu a piperinu (50 + 25 mg/kg). Nedošlo k velkému zvýšení krevních markerů, které odrážejí poškození srdečního svalu, srdce zůstalo ochráněno před poškozením.


Protizánětlivý vliv

 
Důležitý protirakovinný vliv je také doplněn protizánětlivými účinky. Ty jsou dány hlavně tím, že kurkumin blokuje aktivitu NF-kappaB, jedná se transkripční faktok, který se naváže na jadernou DNA a spustí přepis některých genů, a tedy i tvorbu substrátů, které mají povětšinou prozánětlivý efekt. Pokud je tedy NF-kappaB blokován, sníží se produkce těchto působků, které podporují zánět. Dále také snižuje aktivitu COX 1 a 2, což jsou cyklooxygenázy, jejich působením vznikají prostaglandiny, leukotrieny, tromboxany atd., které také posilují zánět. Utlumená je též aktivita enzymu, který se podílí na produkci volných radikálů. Naopak se zvyšuje produkce protizánětlivých cytokinů, např. IL-10. Kurkumin je tak velmi potentní zbraní proti autoimunitním zánětům, ale tlumí také záněty alergické, tedy hypersenzitivní, je vhodný tedy také při astmatu a alergické rýmě.
 
Střevní choroby spojené se zánětem
 
Nevolnosti, špatné trávení a žaludeční vředy je dle všeho možné řešit i pomocí kurkuminu, v první a druhé fázi klinických studií se účastnilo 45 osob, z toho 25 mělo diagnostikované žaludeční vředy. Těm bylo podáváno 600 mg kurkuminu 5x denně 30–60 minut před jídlem po dobu 12 týdnů. Po 4 týdnech nebyly vředy patrné u 12 pacientů, na konci 12 týdnů bylo 19 pacientů z 25 bez vředů. 20 pacientů v pokusu, kteří neměli žaludeční vředy však trpěli bolestmi a nevolnostmi, měli určitá poškození sliznice, zánět žaludku atd. Bolesti břicha, nevolnosti atd. se výrazně zlepšily po užívání kurkuminu.

Dráždivý tračník je velmi problematicky léčitelný. Pacienti bojují hlavně s bolestí břicha, nadýmáním, průjmy atd. Roli v tom hraje patrně i mírní zánět ve střevní sliznici. Pacienti, kteří trpěli dráždivým tračníkem, a užívali extrakt z kurkumy 72 mg (102 pacientů) 144 mg (105 pacientů), se cítili mnohem lépe. U pacientů se 72 mg došli ke snížení výskytu obtíží o 53 %, z vyšší dávky o 60 %.

Nespecifické střevní záněty, ulcerózní kolitida a Crohnova nemoc jsou také závažné nemoci trávicího traktu, které jsou způsobeny nepřiměřenou reakcí imunitního systému, kdy se ve střevě rozvíjí zánět, které vede k obtížím, jimiž jsou nejčastěji bolesti břicha, průjmy, ale hlavně v případě Crohnovy nemoci se mohou objevit i příznaky systémové. Na myším modelu ulcerózní kolitidyse ukázalo, že podávání kurkuminu tlumí zánět, který autoři studie u myší vyvolali. Došlo ke snížení průjmů, obnovení architektury střeva, ve sliznici bylo méně imunitních buněk posilujících zánět atd. Myši mnohem lépe prospívaly a nabyly na hmotnosti. Podobně dopadly i studie s pacienty. V jedné bylo sledováno 10 pacientů (5 s Crohnovou nemocí, 5 s ulcerózní kolitidou), kteří již předtím dostávali standardní medikaci snižující zánět. Po 1 měsíc užívali kurkumin. V krevních testech poklesly hodnoty ukazující na zánět, pacienti se cítili subjektivně mnohem lépe i vzorky z biopsie střeva vykázaly nižší zánětlivé poškození než před zahájením podávání kurkuminu. V jiné studii bylo 82 pacientů s ulcerózní kolitidou, kteří dostávali 1 g kurkuminu 2x denně + standardní léčbu, druhá skupina dostávala placebo + standardní léčbu. Studie trvala 6 měsíců. U pacientů s kurkuminem došlo k snížení indexu aktivity nemoci, stejně tak se zlepšil bioptický nález. Jen u 2 pacientů ze 43 s kurkuminem došlo k relapsu, u pacientů s placebem to bylo 8 pacientů z 39. Studie prokázala, že je pro pacienty prospěšné přidat k léčbě také kurkumin. Podobných výsledků bylo dosaženo i u pacientů s Crohnovou nemocí.
 
Revmatoidní artritida
 
Jedná se o autoimunitní zánětlivé onemocnění, které vede k destrukci kloubů, ale může mít i systémové příznaky. Kurkumin v pokusech na zvířatech prokázal, že má protizánětlivé účinky. Při podávání kurkuminu došlo k redukci otoku, zlepšení pohyblivosti postižených kloubů, a to v akutní i chronické fázi nemoci. Tyto účinky se potvrdily i v klinických testech, a to ve studii s placebme, kdy byl podáván kurkumin pacientům v dávce 1200 mg denně. U pacientů došlo ke zmenšení otoků, zmírnila se ranní ztuhlost, zvýšila se pohyblivost a samozřejmě se také snížila bolestivost. Ve studii, které se účastnilo 45 pacientů, se tito rozdělili do 3 skupin, jedna dostávala kurkumin 500 mg, druhá diklofenak 50 mg a třetí kombinaci obou látek. U pacientů všech tří skupin došlo ke zlepšení stavu, ale u skupiny s kurkuminem byly výsledky nejlepší, zlepšila se scóre ukazující na závažnost nemoci. Navíc kurkumin nemá nežádoucí účinky jako diklofenak.

Myastenia gravis
 
Myastenia gravis je autoimunitní onemocnění, při kterém dochází k tvorbě autoprotilátek proti receptorům pro acetylcholin na nervosvalových ploténkách, vzruch z nervů se tak nepřenáší na svaly. Pacienti mají výraznou svalovou slabost a mohou zemřít na udušení, když přestanou fungovat dýchací svaly. Ve studii na zvířatech s obdobou této nemoci se podávání kurkuminu osvědčilo. Zlepšila se výkonnost zvířat, snížila se svalová slabost. Při zkoumání změn na imunitním systému se ukázalo, že je snížená produkce prozánětlivých cytokinů a aktivita T lymfocytů stimulujících B lymfocyty k tvorba protilátek, naopak se zvyšuje koncentrace protizánětlivého cytokinu IL-10 a počty T regulačních lymfocytů.

Alergie
 
V případě alergií byl kurkumin testován  u alergické rýmy na krysách. 28 krys bylo rozděleno do 4 skupin, kdy každý skupina byla léčená jinak a výsledky se porovnávaly. U krys s kurkuminem došlo ke snížení kýchání, otoku nosní sliznice, došlo také ke snížení tvorby sekretu a zánětu v nosní sliznici. Jiná výzkumná skupina se zaměřila na lidi. Ve studii bylo 241 pacientů, kteří dostali buď placebo, nebo kurkumin. Léčba trvala 2 měsíce. U pacientů s kurkuminem se snížil výskyt symptomů, tj. výtok z nosu, kýchání, ucpání nosu, zhoršené dýchání nosem atd. V testech se prokázalo, že došlo také ke snížení koncentrace cytokinů, které zhoršují zánět, a naopak se zvýšila koncentrace protizánětlivého cytokinu IL-10. U rýmy to však nekončí, v jiné studii autoři sledovali vliv kurkuminu na zánět v plicích astmatických myší. Astmatickým myším byl podáván buď kurkumin, nebo kortikosteroid. Podávání obou látek snížilo zánět v plicích, kurkumin navíc zlepšil stav poškozených plic, podpořil regeneraci.

Pankreatitida

Zánět slinivky je velmi těžce léčitelné onemocnění, které pacienta může ohrozit i na životě, pokud se jedná o zánět akutní. Kurkumin dle pokusů zvyšuje šanci na přežití, snižuje poškození slinivky během zánětu. U pacientů s pankreatitidou podávání kurkuminu také pomohlo. V testech s 15 pacienty s pankreatitidou, 8 dostávalo 500 mg + 5 mg piperinu, který zvyšuje absorbci, a 7 placebo po dobu 6 týdnů. U pacientů s kurkuminem a piperinem došlo k výraznému zlepšení stavu, snížily se hodnoty, který signalizují oxidační stres, zmírnily se bolesti pacientů atd.

Přijetí transplantátu
 
Přijetí darovaného orgánu může být komplikované a je nutné tlumit imunitní systém, aby jej neodmítl. Reakce může být akutní a orgán je odmítnut okamžitě, či chronická, kdy dochází k postupnému ničení transplantovaného orgánu. Imunosuprese pacienta je však spojené s rizikem infekce. U 43 pacientů po transplantaci ledvin se podávalo 480 mg kurkuminu a 20 mg quercetinu v 1 kapsli nebo placebo. Sledovalo se, zda dojde k oddálené reakci a odmítání transplantátu. Mezi pacienty, kteří dostávali kurkumin, nedošlo v žádném případě k reakci proti získané ledvině, ve skupině s placebem k tomu došlo ve 14 případech a pacienti museli být intenzivně léčeni. Podávání kombinace kurkuminu a quercetinu také zlepšilo funkce transplantované ledviny.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2251729412000328

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ptr.4639/full

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/lary.20582/full

http://cancerres.aacrjournals.org/content/67/8/3853.short

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304383504007232

http://cebp.aacrjournals.org/content/14/1/120.short

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pros.1074/full

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1016/S0014-5793(02)02292-5/full

http://ar.iiarjournals.org/content/30/6/2125.short

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006295208005121

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304383504008754

http://www.clinsci.org/content/131/15/1781

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5411934/

http://www.fasebj.org/content/31/1_Supplement/807.3.short

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5351241/

http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2017/FO/C7FO00555E#!divAbstract

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jcb.26302/abstract;jsessionid=A45B59ADB39B2D434AB499F9ACE8DDDF.f03t02

http://www.molecular-cancer.com/content/10/1/12

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12680238

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304394016303196?via%3Dihub

https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-laryngology-and-otology/article/can-curcumin-modulate-allergic-rhinitis-in-rats/8CEE976D13C21570774E35E85EF74DF4

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02770903.2016.1218018?journalCode=ijas20

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1081-1206(16)31054-7

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Comparison+of+remicade+to+curcumin+for+the+treatment+of+Crohn%27s+disease%3A+A+systematic+review

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10408398.2017.1358139?journalCode=bfsn20

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2251729412000328

 

Zdroje informací o medicinálních houbách:
 
Martin Powell - Medicinal Mushrooms A Clinical Guide
Pavel Valíček - Houby a jejich léčivé účinky
G.M. Halpren, A.H. Miller - Medicinal Mushrooms Ancient Remedies dor Modern Ailments
G.M. Halpren - Healing Mushrooms
Christopher Hobbs - Medicinal Mushrooms An Ecploration of Tradition, Healing and Culture
Robert Rogers - The Fungal Pharmacy
Vladimír Ando - Farmakologie klasické čínské medicíny
Radomír Soch, Alexandr Jegorov - Encyklopedie léčivývh hub
Bensky - Materia Medica