Čínský herbář
Čeština

Cordycepin zabíjí buňky rakoviny močového měchýře

Houby z rodiny Cordyceps jsou velmi zvláštní. Jedná se o parazity, které využívají larvy a kukly hmyzu jako zásobárnu živin. Spory proklíčí povrchovou vrstvou hmyzu a dostanou se do nitra schránky, postupně larvu stráví a její schránku vyplní podhoubím, z něhož poté vznikne plodnice. Nejznámějšími Cordycepsy je Cordyceps militaris a sinensis. Ten první zmíněný je více rozšířen a využíván v pokusech i léčbě, zatímco C. sinensis je velmi vzácný. C. militaris je velmi bohatý na sloučeninu cordycepin, která má mnoho farmakologických účinků, které samozřejmě předává i houbě. Jedná se o protimikrobiální účinky, antioxidační, cholesterol snižující i protinádorové.

cordyceps-mushroom

Nádorová onemocnění jsou velkým problémem, neboť se počet pacientů každým rokem zvyšuje. Léčba, byť účinná, může být velmi náročná a zatěžující, a někdy nevede ke kýženému výsledku, tj. vyléčení pacienta. Hledají se tedy možnosti, jak šetrně a účinně ničit nádorové buňky, bez poškození těch zdravých.

Ukazuje se, že v tomto může pomoci právě cordycepin. Byl testován na mnohých buněčných nádorových kulturách, např. na buňkách rakoviny tlustého střeva, plic atd.

V této studii se autoři zaměřili na další typ rakoviny. Vybrali rakovinu močového měchýře, které sice není tak častá, ale je problematická a mnohdy pozdě zjištěná.

K připravené buněčné kultuře z nádorových buněk byl přidán cordycepin a sledovalo se, jak nádorového buňky zareagují. Zda se budu dále bez problémů množit a růst a vytvářet nádorovou hmotu.

Ukázalo se, že cordycepin v buněčné kultuře výrazně mění stav buněk. Buňky na jeho přítomnost reagují rychle a výrazně. Došlo k tomu, že se nádorové buňky přestaly množit a také jich mnohem méně přežilo. Cordycepin u nich totiž spustil buněčné signální dráhy, které vedou k apoptóze, tj. buněčné smrti. V tomto případě došlo k aktivaci buněčných enzymů, kaspáz. Dále se také ukázalo, že cordycepin zvyšuje oxidační stres v buňkách, zvyšuje se produkce reaktivních kyslíkových radikálů, které poškozují membránu i DNA buňky, dochází také k poškození mitochondrií, které jsou pro život buňky nezbytné, neboť tvoří energii pro buňku a zapojují se to buněčného dýchání.

Studií se tedy potvrdilo, že cordycepin je účinný i proti buňkám rakoviny močového měchýře a ničí je více mechanismy, tj. aktivuje apoptózu a zvyšuje oxidační stres, se kterým si buňka neporadí.

 

 

Kim SO, Cha HJ, Park C, Lee H, Hong SH, Jeong SJ, Park SH, Kim GY, Leem SH, Jin CY, Hwang EJ, Choi YH. Cordycepin induces apoptosis in human bladder cancer T24 cells through ROS-dependent inhibition of the PI3K/Akt signaling pathway. Biosci Trends 2019; 13(4):324-333.