Čínský herbář
Čeština

Hlíva proti trypanozomě, původci spavé nemoci

Hlíva plicní patřící mezi hlívovité je podobně jako její známější „kolegyně“ dřevokazná houba. Tyto dvě jsou si velmi podobné.  Stejně jako hlíva ústřičná aktivuje imunitní systém, má protirakovinné účinky, snižuje hladinu cukrů v krvi atd.

 

spavá nemoc

 

Trypanozoma patří mezi parazitické prvoky a přenáší ji moucha tse-tse, trypanozomóza je také známá jako spavá nemoc. Nejvíce se s ní setkáváme v Africe. Při infekci dochází ke střídání období s teplotami a bez teplot, je zvýšená tepová frekvence, zvětšené mízní uzliny, jater a sleziny, později se objevují křeče, změny chování a psychiky nemocného… Nemoc je léčena chemoterapeutiky, naneštěstí na ně však roste rezistence, a není snadné nemoc vyléčit.

 

Hledají se tedy další možnosti, jak trypanozomózu léčit. Autoři tohoto textu využili triterpeny a fenolické sloučeniny proti trypanozomóze.

Pokus byl proveden na myších, které byly rozděleny do 6 skupin, všechny skupiny krom jedné byly nakaženy trypanozomami. Skupinám A−D byly podávány extrakty z hlívy různé síly po dobu 5 dní. Skupině E byl podáván klasicky využívaný lék – diminazin aceturát a poslední skupina dostávala slanou vodu. Byla hodnocena parazitémie, tedy přítomnost parazitů, doba přežití atd. po dobu 60 dnů po léčbě.

Ukázalo se, že dávky 200−250 mg/kg dokážou snížit parazitémii až na hladinu nedetekovatelnosti parazita. Extrakty z hlívy byly dokonce účinnější než diminazin aceturát. Skupina E, která byla nakažená a nebyla léčená, měla dobu přežití kratší než 4 dny, zatímco právě u skupin s nejvyššími dávkami hlívy či léků byla delší než 60 dnů, po které studie probíhala.

Z pokusů vyplývá, že by bylo možné využít extrakt z hlívy pro léčbu trypanozomózy.

Ademola IO, Odeniran PO. Novel trypanocide from an extract of Pleurotus sajor-caju against Trypanosoma congolense. Pharm Biol. 2016 Sep 21:1-7.