Čínský herbář
Čeština

Lentinany v léčbě leishmaniózy

Autoři testovali jejich vliv na parazitického prvoka z rodu Leishmanií, který způsobuje leishmaniózu. Prvok je podobně jako trypanosoma způsobující spavou nemoc přenášena komárem. Centrum onemocnění jsou subtropy a tropy Asie, Afriky a Ameriky. Nemoc může být orgánová či kožní… projevuje se horečkami, zvětšením jater a sleziny, dále je anémie, úbytek hmotnosti, může ztmavnout pokožka…u kožní formy pak vznikají vředy a léze. Léčba je obtížná, a pokud není zahájena časně, je úmrtnost až 100%. Neexistuje žádná prevence proti nakažení, není očkování. Je tedy možné se jen bránit proti poštípání komárem. Je tedy jen logické, že se hledají látky, které by dokázaly prvoka zničit.
 
imunita nature
 

Autoři využili lentinany samotné, nebo v kombinaci s využívaným lékem, miltefosinem na leishmanií infikované makrofágy. Pokud byly tyto makrofágy v přítomnosti lentinanu, začaly produkovat látky, které dokážou aktivovat imunitní systém, navíc i látky, které jsou protektivní, ochranné, jednalo se o cytokiny IL-12, TNF-α a také oxid dusnatý. Další testování ukázalo, že lentinany pak snižují koncentrace cytokinů, které by imunitní systém tlumily a ten by se přestal bránit, tj. IL-10. Důležité je také to, že lentinany zvyšovaly účinnost miltefosinu. Pro dosažení stejným účinků je možné použít nižší dávku léku, který samozřejmě nese i nežádoucí účinky, snížení dávky tedy sníží i výskyt nežádoucích účinků.

Tyto pokusy tedy přinesly naději nemocným s leishmaniózou. Lentinany stimulují imunitní systém a působí v součinnosti se standardně používaným lékem. To by mělo zajistit nakaženému větší šanci na úzdravu.

Shivahare R, Ali W, Singh US, Natu SM, Khattri S, Puri SK, Gupta S. Immunoprotective effect of lentinan in combination with miltefosine on Leishmania-infected J-774A.1 macrophages. Parasite Immunol. 2016 Oct;38(10):618-27.