Čínský herbář
Čeština

Pleuran u kolitidy

České i anglické jméno vychází z podoby houby, která svou barvou i tvarem připomíná ústřici. Hlíva je velmi často využívána v gastronomii, zvláště pak v Asii. Zde, ale už i u nás, je známá také coby „léčivka“. Díky mnoha pokusům a studiím se prokázalo, že hlíva má imunomodulační, protirakovinné, antioxidační, protiinfekční, cholesterol snižující atd. účinky.

hlíva_pleuran

 

V této studii se autoři věnovali vlivu hlívy na imunitní systém, a to na jeho utlumení v případě kolitidy u krys. Jedná se zánětlivé onemocnění střeva. Imunitní systém tedy není dobré pouze stimulovat, ale je nutné jeho funkce normalizovat. A to tak, aby dokázal bojovat s infekcemi a rakovinnými buňkami, ale aby nereagoval na alergeny, vlastní struktury aj.

Autoři extrahovali z hlívy beta glukan pleuran a podávali ho krysám, u nichž pak vyvolali akutní kolitidu. Pleuran tvořil 2 % přijímané potravy nebo byl podáván ve vodě, kde tvořil 0,44 %, jedné skupině krys nebyla hlíva podávána vůbec. Krysy byly takto krmeny 4 týdny a následky jim byla podána látka, která vyvolala zánět, který výrazně poškozuje sliznice střeva. Pokud krysy před podáním toxické látky dostávaly hlívu, byly lépe chráněné před poškozením střeva. Oproti krysám bez hlívy měly krysy předléčené hlívou až o 67 % menší poškození střeva. Střevo těchto krys bylo mnohem méně infiltrováno imunitními buňkami, probíhal mírnější zánět. Pleuran tlumil aktivitu imunitního systému, aby nepoškozoval nadměrně střevo. Navíc také během podávání zvýšil bariérové funkce střeva, výrazně je posílil, zlepšil potřebná mezibuněčné spojení. Integrita střeva byla zachována. Dalším ochranným efektem bylo i snížení oxidačního stresu. Ten se při podání toxické látky a zvýšení aktivity imunitního systému, také zvyšuje.

Hlíva tedy jednak snižuje nežádoucí aktivitu imunitního systému, zlepšuje stav střeva, a jednak neutralizuje volné radikály, čímž se docílí toho, že poškození střeva po podání toxické látky je mnohem menší než u krys, které hlívu nedostaly.

Bobek P, Nosálová V, Cerná S. Effect of pleuran (beta-glucan from Pleurotus ostreatus) in diet or drinking fluid on colitis in rats. Nahrung. 2001 Oct;45(5):360-3.