Čínský herbář
Čeština

Coriolus zpomaluje progresi malobuněčného karcinomu plic

Ačkoli se nejedná o houbu jedlou, je hojně vyhledávaná a využívána, a to hlavně v rámci tradičních asijských medicín. Znalosti tradiční čínské medicíny o účincích Coriolu v podstatě potvrzují i prováděné výzkumy. Mnohé pokusy i klinické studie ukazují, že Coriolus posiluje imunitní systém, zabíjí rakovinné buňky, mnohé infekční patogeny, je silným antioxidantem, reguluje hladinu cholesterolu aj.

 

plíce_karcinom

 

V této studii se autoři podívali na vliv Coriolu na malobuněčnou rakovinu plic. Malobuněčný karcinom plic je agresivním typem rakoviny. Tento typ bývá hůře ohraničený, takže je těžké celý ho chirurgicky vyjmout, navíc poměrně často metastazuje, a to do uzlin, tak i do jiných orgánů. Mezi postižené orgány patří i mozek či jater. Pacienti se léčí pomocí chemoterapie, je možné využít i radioterapii, samozřejmě je snaha i o chirurgické řešení. Chemo- i radioterapie má mnoho nežádoucích účinků, včetně poškození imunitního systému, který by mohl bojovat s rakovinnými buňkami.

Coriolus, resp. polysacharidové peptidy z něj, jsou známé tím, že dokážou zabíjet rakovinné buňky. Proto byly využity i v této studii. Byla vytvořena dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie, tj. pacienti byli rozdělení do skupin, kdy jedna dostávala Coriolus, druhá ne. Nikdo nevěděl, který pacient má placebo a který CoriolusCoriolus byl podáván po dobu 28 dní ke konvenční protirakovinné terapie pokročilého malobuněčného karcinomu plic. Ve studii bylo 34 pacientů.

Po ukončení podávání, tedy po 28 dnech, se provedli testy, které potvrdily, že podávání Coriolu zvyšují počty leukocytů v krvi, dále narůstá množství protilátek, došlo tedy k posílení aktivity imunitního systému jako celku. Pacienti s Coriolem ovšem nepotvrdili, že by se cítili lépe a že by se zmírnily příznaky, které nemoc provází, přesto ve skupině, která dostávala Coriolus, nedocházelo k předčasnému ukončení studie kvůli progresi nemoci, jak tomu bylo ve skupině s neúčinnou látkou. U pacientů s Coriolem nebyly v souvislosti s podáváním Coriolu zachyceny žádné nežádoucí účinky.

Dle této studie je tedy jasné, že přidání polysacharidových peptidů z Coriolu má pozitivní vliv na stav pacientů s malobuněčným karcinomem plic. Podporuje rekonstrukci imunitního systému i přes chemoterapii a zdá se, že zpomaluje progresi nemoci.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0954611103914909