Čínský herbář
Čeština

Houby a kardiovaskulární nemoci

Působí preventivně proti mnoha nemocem, pomáhají však i s léčbou. Jsou součástí tradiční čínské medicíny, a to již po tisíce let. Medicinální houby však využívá i tradiční ruská medicína i mnohé indiánské kmeny. Autor tohoto článku pak ukazuje, že je možné je využít k posílení kardiovaskulárního systému.

 

medicinální hoouby_kardio

 

Počty pacientů s kardiovaskulárními nemocemi stále přibývá. Pacienti trpí chronickými obtížemi v podobě ischemické choroby srdeční, anginy pectoris, mohou však nastat i akutní stavy, jakým je infarkt myokardu. Kardiovaskulární nemoci jsou často dány nesprávným způsobem života s nadbytkem cukrů, tuků, soli, nedostatkem pohybu atd.

Při takovém životním stylu dochází k poškození cévních stěn aterosklerózou. Pod výstelku cévní stěny se dostávají molekuly tuků, dochází i k aktivaci imunitního systému a rozvoji zánětu, oxidačnímu stresu aj. Aterosklerotické pláty rostou a omezují průsvit cévy, ale také snižují pružnost cévy. Při narušení aterosklerotického plátu se může tuková hmota vylít a také jsou aktivovány krevní destičky a vytvoří se trombus, který se později může i utrhnout.

Jak tedy působí houby. Houby mají jednak účinky imunomodulační, a jednak i antioxidační. Mohou snížit i hladinu tuků v krvi.

Autor textu využil buňky, které získal z výstelky aorty, ty inkuboval s dimethylsulfoxidem (narušuje cévní stěnu) a další s dimethylsulfoxidem a extrakty z hub, a to z Agaricu bisporus, Shiitake, HlívyMaitake. Takto připravené vzorky byly následně omyté a byly k nim přidány buňky imunitního systému. Ukázalo se, že všechny použité houby mají schopnost snižovat aktivitu imunitního systému, snižuje se tvorba prozánětlivých cytokinů, a pronikání imunitních buněk do cévní stěny. Snižují totiž expresi adhezních molekul buňkami cévní výstelky. Pokud je snížená exprese adhezních molekul, imunitní buňka se nepřichytí na cévu. Tento jev tak omezí poškození cévy, se kterým se setkáváme u aterosklerózy.

Je tedy patrné, že houby jsou velmi prospěšné pro pacienty, kteří trpí kardiovaskulárním nemocněním založeným na ateroskleróze, pokud k tomu připočteme ještě i schopnost snižovat hladinu cholesterolu, máme zde kandidáty na prevenci a léčbu kardiovaskulárních nemocí.

Martin KR. Both common and specialty mushrooms inhibit adhesion molecule expression and in vitro binding of monocytes to human aortic endothelial cells in a pro-inflammatory environment. Nutr J 2010.:29.