Čínský herbář
Čeština

Reishi proti cukrovce

Plodnice, klobouček je hnědý, hnědočervený jako by nalakovaný. Díky tradiční čínské medicíně je Reishi známá a k léčbě využívaná již tisíce let. Je označovaná za houbu nesmrtelnosti. V současnosti je opakovaně mnoha pokusy a studiemi potvrzováno, že Reishi disponuje mnoha účinky podporujícími lidské zdraví. Jedná se např. o imunomodulační, protiinfekční, protirakovinné, antioxidační, cholesterol snižující, psychiku a fyzickou kondici zvyšující… Reishi je schopná též pomoci diabetikům.

V této studii autoři sledovali právě tento protidiabetický účinek.

 

reishi_cukrovka

 

Byly připraveny 4 frakce z polysacharidů Reishi a sledovala se jejich účinnost u myší s diabetem typu II. Tento typ diabetu je úzce spojen s životním stylem a také věkem. Počet lidí, u nichž je diabetes II diagnostikován, stále roste a nese s sebou mnohá rizika, u diabetiků jsou častější případy srdečních infarktů, poškození ledvin, sítnice atd.

 

Byla sledována hladina cukrů v krvi, hodnoty inzulinu, tělesné proporce myší. Krom toho se určovaly v játrech enzymy, které regulují metabolismus glukózy.

Jeden z použitých extraktů byl velmi účinný ve snižování glykémie, ke které dochází okamžitě po jídle, tj. u všech lidí dojde po jídle ke zvýšení glykémie, je však důležité, aby toto zvýšení nepřekročilo danou mez. Při podávání Reishi tedy nedošlo ke skokovému nárůstu glykémie po jídle. Dalším plusem bylo, že nedošlo ani k nadměrnému uvolnění inzulinu po jídle či k zvýšení objemu tukové tkáně v těle.

V játrech pak se pak snížila aktivita enzymů, jejichž „zásluhou“ dochází ke zvyšování glykémie, naopak se posílila aktivita těch, které glykémii korigují. Buňky byly schopné přijímat více glukózy, díky tomu, že se ne jejich povrchu zvýšil počet receptorů pro glukózu. Více glukózy v buňce znamená méně glukózy v krvi. Poklesla též hladina rezistinu, který ovlivňuje inzulinovou rezistenci, buňky tedy nereagují na inzulin, který podporuje přestup glukózy do jejich nitra. Glukóza tak zůstává více v krevním řečišti. Klesne-li hladina rezistinu, glukóza lépe proniká do buněk, ty totiž reagují na inzulin.

 

Autoři tedy zjistili, že jimi extrakt z Reishi snižuje glykémii, po jídle zamezí nadměrnému nárůstu glykémie i uvolnění inzulinu. Zlepšuje též inzulinovou rezistenci.

Je tedy možné říct, že má antidiabetický potenciál.

 

Xiao C, Wu Q, Zhang J, Xie Y, Cai W, Tan J, Antidiabetic activity of Ganoderma lucidum polysaccharides F31 down-regulated hepatic glucose regulatory enzymes in diabetic mice. J Ethnopharmacol. 2016 Nov 27. pii: S0378-8741(16)32110-9.