Čínský herbář
Čeština

Polysacharidy z Agaricu proti osteosarkomu

Je však také znám v tradiční čínské medicíně a nezůstal neznámý ani dnešní vědě a medicíně. Byly provedeny mnohé pokusy i klinické studie, které prokazují, že Agaricus moduluje aktivitu imunitního systému, je prevencí proti civilizačním nemocem, působí protiinfekčně, dokáže též zabíjet rakovinné buňky.

 

agaricus_polysacharidy

 

Autoři této studie si vybrali buňky osteosarkomu.

Osteosarkom je nádor vycházející z kostní tkáně.  Nejvíce postihuje děti a mladé lidi a vyskytuje se hlavně na dlouhých kostech dolních končetin. Mezi prvními příznaky jsou bolesti kostí, poruchami chůze, zduření okolní měkké tkáně aj. Léčbou je předoperační chemoterapie a ve druhé fázi pak chirurgický zákrok s odstraněním nádoru, což často vyústí v amputaci končetiny. Po operaci se podává další kolo chemoterapie.

Agaricu byly extrahovány polysacharidy, které byly přidány do kultury vytvořené z osteosarkomových buněk. Byly též vytvořeny kultury zdravých lidských kostních buněk, které vytváří kostní hmoty, osteoblastů. Ke kulturám bylo přidáno 100, 200 a 400 μg/ml vytvořeného extraktu.

Extrakt dokázal zamezit růstu nádorových buněk, ale také je zabíjet. Tento efekt pak roste s podanou dávkou. V případě osteoblastů nebyl tento efekt patrný. Extrakt nijak, či zcela minimálně, neovlivnil jejich životaschopnost, růst, a to ani při nejvyšší použité dávce.

Je tedy vidět, že polysacharidy z Agaricu působí jen na buňky osteosarkomu, které dokážou inhibovat a zabíjet, zatímco zdravé osteoblasty zůstávají extraktem nepoškozené. Tohoto by bylo možné využít i v léčbě pacientů s osteosarkomem, např. v konečné fázi na zničení rakovinných buněk, které mohly v těle po operaci zbýt.

Wu B, Cui J, Zhang C, Li Z. A polysaccharide from Agaricus blazei inhibits proliferation and promotes apoptosis of osteosarcoma cells. Int. J. Biol. Macromol. 2012 May 1; 50(4):1116-20.