Čínský herbář
Čeština

Coprinus proti diabetu

Vhodné je jíst jen mladé nezčernalé houby, dále je dobré nekombinovat houbu s alkoholem, působí prý jako antabus. Není také vhodné jej sušit, na rozdíl třeba od hřibovitých hub. Houba má specifický válcovitě vejčitý klobouk, který je cca 5−10 cm vysoký. Najdeme ho v létě a na začátku podzimu v travnatých oblastech. Coprinus není pouze potravina, ale je také bohatý na látky, které ovlivňují zdraví. Díky proběhlým studiím se ukazuje, že Coprinus reguluje aktivitu imunitního systému, dokáže bojovat s viry, např. HIV, i rakovinou. To však není vše. Coprinus se také zapojuje do metabolismu glukózy. Dokáže tedy ovlivnit hladinu cukrů v krvi, což je velmi důležité pro diabetiky.

 

coprinus_diabetes

 

Lidí, kteří trpí diabetem, stále přibývá. Častější je typ II, ten, který je u starších lidí, kteří bývají obézní. Diabetes s sebou nese pro pacienta mnohá rizika, neboť vysoká hladina cukrů v krvi poškozuje cévy i nervy, což vyústí v poruchy citlivosti, poškození sítnice, ledvin, srdce aj.

V této studii vytvořili z Coprinu tři polysacharidové frakce a to 30, 60 a 80%. Hypoglykemizující efekt, tj. zda dokáže snížit hladinu cukrů v krvi, byl testován na myších. U těchto myší byl podáním alloxanu vyvolán stav odpovídající lidskému diabetu. Těmto myším pak podávali extrakty z Coprinu. Nejefektivnější se ukázala 60% frakce. Ta redukuje krevní cukry během 120 minut, pokud je podána ústy v dávce 1000 mg/kg živé váhy. Má také dlouhodobý efekt, během 21 dní, kdy byl podáván injekčně ve stejné dávce, dokázal stabilizovat hladinu cukrů.

Zdá se tedy, že Coprinus by mohl být vhodným lékem také pro pacienty, kteří trpí diabetem.

Zhou S, Liu Y, Yang Y, Tang Q, Zhang J. Hypoglycemic Activity of Polysaccharide from Fruiting Bodies of the Shaggy Ink Cap Medicinal Mushroom, Coprinus comatus (Higher Basidiomycetes), on Mice Induced by Alloxan and Its Potential Mechanism. Int J Med Mushrooms. 2015;17(10):957-64.