Čínský herbář
Čeština

Coriolus pomáhá pacientům s pokročilým karcinomem jater

Ačkoli není Coriolus jedlý, že velmi populární, a to hlavně v Asii. Zde již po staletí využíván tradiční čínskou medicínou pro léčbu mnoha zdravotních neduhů. Ale i je to právě i Asie, kde probíhá v současnosti nejvíce studií s Coriolem v klinické praxi. Dle provedených pokusů na buňkách, zvířatech i dobrovolnících je potvrzené, že Coriolus  je účinný v posilování imunitního systému, má schopnosti zabíjet patogenní mikroorganismy, působí antioxidačně a také protirakovinně.
 
coriolus_liver
 

V této studii využili lékaři Coriolus pro zlepšení stavu pacientů trpících rakovinou jater v pokročilém stadiu, již nebylo možné operovat. Rakovina jater často vzniká na podkladě poškození jater infekčními žloutenkami typu B a C, či na podkladě cirhózy. Léčbou je hlavně odstranění nádoru, využívá se též chemoterapie atd.

Pacienti, kteří byli zařazeni do studie, měli velmi špatnou funkci jater a byla jim podávána pouze úlevná terapie. Vlivem špatné funkce jater jim již nemohla být podávána standardní chemoterapie.

Části pacientů, bylo jich 15, bylo podáváno placebo a části Coriolus. U pacientů s Coriolem došlo k prodloužení doby, než došlo k další progresi nemoci, tedy zhoršení. U pacientů s placebem to bylo 2,5 měsíce u pacientů s Coriolem to bylo 4,2 měsíce. Doba, kdy byli pacienti bez nemoci, byla u pacientů s Coriolem 2,5 měsíců a u placeba 1,1 měsíců. Celková doba přežití byla u pacientů s Coriolem 6,5 měsíce u pacientů s placebem 2,2 měsíce.  Pacienti s Coriolem měli také lepší chuť k jídlu, trpěli menšími bolestmi během terapie.

Je tedy patrné, že podávání Coriolu u pacientů s pokročilou rakovinou jater s poruchou jejich funkce, je vhodné. Coriolus pacientům uleví a také prodlouží život.

Chay WYTham CKToh HCLim HYTan CKLim CWang WWChoo SP. Coriolus versicolor (Yunzhi) Use as Therapy in Advanced Hepatocellular Carcinoma Patients with Poor Liver Function or Who Are Unfit for Standard Therapy. J Altern Complement Med. 2017 Apr 4.