Čínský herbář
Čeština

Coriolus proti genotoxicitě, poškození DNA

Je možné ji najít i u nás, zde však není doceněna a sbírána. Naopak je tomu v Asii, kde je houba využívána k léčení mnoha zdravotních potíží. Tradiční čínská medicína s ní pracuje již tisíce let. Západní věda a medicína také ověřuje účinky Coriolu a provádí se mnohé pokusy i klinické studie s pacienty. Ukazuje se, že Coriolus má imunostimulační, protirakovinné, protiinfekční, antioxidační, regeneraci podporující aj. účinky.

Dalším výrazným účinkem je i ochrana proti genotoxicitě. V prostředí se vyskytuje mnoho různých látek, podnětů, které způsobují narušení DNA, což může vést k rakovinnému zvrhnutí.  Důležitými genotoxickými sloučeninami jsou volné radikály, které se uvolňují při poškození organismu, infekcích, zánětech, působení škodlivin. Organismus má mechanismy, jak volné radikály neutralizovat, ale ty jsou velmi omezené. Mnohdy je tak v organismu více volných radikálů, než je možné neutralizovat, a dochází k poškození buněčných membrán i DNA.

 

coriolus_dna

 

Autoři vybrali několik hub z rodu Trameter, aby sledovali jejich antigenotoxické účinky. Účinky těchto hub se prokazovaly na imunitních buňkách z krve. U nich se detekovali zlomy v řetězcích dvoušroubovice DNA.

Aby autoři prokázali antigenotoxitu určovali antioxidační vlastnosti vybraných hub. Leukocyty vystavili působení 2,2-diphenylpicrylhydrazylu a peroxidu vodíku, které jsou zdroji volných radikálů…, ale nejprve se potvrdilo, že extrakty ani v dávce 20,0 mg/ml nejsou genotoxické. Imunitní buňky s nimi kultivované nejsou negativně ovlivněny. V odstraňování volných radikálů byl nejúčinnější extrakt získaný z Coriolu, a to již v dávce 5.0 mg/ml. V jeho přítomnosti, i když jsou v kultuře volné radikály, je DNA imunitních buněk nejlépe ochráněno.

Autoři tedy potvrdili, že houby z rodu Trameter, hlavně pak Coriolus, dokážou snížit koncentraci volných radikálů, navíc předpokládají, že tyto extrakty z hub podporují i genoochrannou odpověď v buňkách samotných.

Knežević A, Živković L, Stajić M, Vukojević J, Milovanović I, Spremo-Potparević B. Antigenotoxic Effect of Trametes spp. Extracts against DNA Damage on Human Peripheral White Blood Cells. Scientific World Journal. 2015;2015:146378.