Čínský herbář
Čeština

Agaricus stimuluje imunitní systém v boji proti kvasinkám

Tamní indiáni jej využívali k léčení nemocí i poranění. Dnes je Agaricus znám a pěstován po celém světě. Je intenzivně studován, a to jak jeho složení, tak jeho účinky. Agaricus je velmi silným imunomodulátorem, je tedy vhodný pro oslabenou imunitu, ale i v případě alergií a autoimunitních nemocí. Agaricus také snižuje hladinu cholestrolu a cukrů v krvi, je antioxidantem i „zabijákem“ mnohých infekčních patogenů a rakovinných buněk.

 

agaricus_kvasinky

 

V této studii vědci sledovali Agaricus v souvislosti se stimulací imunitního systému, aby si tento lépe poradil s kvasinkovými infekcemi. Z Agaricu extrahovali beta glukany a vytvořili frakci, která na ně byla bohatá. Tuto frakci potom přidali k lidským imunitním buňkám, které dokážou fagocytovat, tj. pohlcovat cizorodý materiál, i bakterie, kvasinky, a zabíjet je.

Fagocyty tedy byly kultivovány s kvasinkami a extraktem. Ukázalo se, že se v přítomnosti extraktu zvyšuje fagocytóza kvasinek. Pod vlivem Agaricu se také zvyšovala exprese receptorů pro složky bakteriálních i kvasinkových stěn, tj. TLR receptory 4 a 2. Díky stimulaci těchto receptorů došlo také ke zvýšení produkce cytokinů, které posilují imunitní reakce, tj. prozánětových IL-1 a TNF-α.

Tato studie prokázala, že extrakt beta glukanů z Agaricu ovlivňuje lidské imunitní buňky. Posiluje jejich schopnost pohlcovat a destruovat kvasinky i tvořit cytokiny, které dále zvyšují aktivitu dalších složek imunitního systému.

 

Martins PRde Campos Soares ÂMda Silva Pinto Domeneghini AVGolim MAKaneno R. Agaricus brasiliensis polysaccharides stimulate human monocytes to capture Candida albicans, express toll-like receptors 2 and 4, and produce pro-inflammatory cytokines. J Venom Anim Toxins Incl Trop Dis. 2017 Mar 23;23:17.