Čínský herbář
Čeština

Chaga proti diabetu

Tato houba je velmi známá hlavně v oblastech Ruska a Sibiře, kde je i součástí tradiční ruské medicíny, léčí se jí hlavně obtíže trávicí a močové soustavy a také rakovina. Účinky Chagy jsou však testovány a potvrzovány i moderními postupy, jsou prováděny různé pokusy a studie. Jejich výsledky pak ukazují, že Chaga má imunomodulační účinky, dokáže zabíjet mnohé infekční patogeny, ale také rakovinné, neutralizovat volné kyslíkové radikály i pomáhat diabetikům s regulací hladiny cukrů.
 
shutterstock_494547631
 

O potvrzení tohoto se snažila i tato studie. Autoři využily polysacharidy z Chagy a vytvořili nový polysacharido-chromový komplex (UIOPC)  a testovali jeho antidiabetické účinky na zvířecím modelu. Obě látky, tedy polysacharid i chrom, jsou známé tím, že dokážou snižovat glykémii. U myší vyvolali podáním streptozocinu stav, který je totožný s lidským diabetem typu II. Myším podávali UIOPC po dobu 4 týdnů, poté se provedla různá vyšetření, např. se měřila tělesná hmotnost, glykémie ihned po jídle, hladiny inzulinu v krvi atd. Všechny zmíněné parametry byly sníženy oproti diabetickým myším, které trpěly diabetem, ale nebyly léčeny UIOPC. To samozřejmě ukazuje na to, že UIOPC ovlivňuje metabolismus cukrů i slinivku. Navíc se ukázalo, že se zde uplatňují i antioxidační účinky Chagy, neboť díky snížení volných radikálů je omezeno poškození slinivky, resp. buněk slinivky, které tvoří inzulin. Při histologickém zkoumání vzorku ze slinivky se ukázalo, že u léčených myší jsou léze ve slinivce menší.  Dále byla testována i bezpečnost podávání, vliv komplexu na zdravé myši. U nich nedošlo při užívání k narušení regulace cukru, nebyly žádné známky, které by ukazovaly na to, že podávání UIOPC zdravým jedincům škodí.

Chaga se tak může stát kandidátem na potravní doplněk, které by byl doporučován diabetikům, či dokonce by mohl být využit i v klinice, tedy přímo při léčbě.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691517300078?np=y