Čínský herbář
Čeština

Hřib bojuje s rakovinou tlustého střeva

Jak její název napovídá, je její život spojen hlavně s jehličnatými stromy. U nás je využíván hlavně v kuchyni, ale málokdo již ví, že má také léčebné účinky. Podobně jako jiné medicinální houby dokáže stimulovat imunitní systém, působit proti rakovinným buňkám, neutralizovat volné radikály aj.

hřib-smrkový-boletus-antiocidační-vlastnosti

V této studii se autoři zaměřili právě na využití hřibu proti rakovině. Zvolili rakovinu tlustého střeva, což je nejčastější typ rakoviny. Ačkoli je možné působit preventivně proti vzniku rakoviny a je možnost časné diagnostiky (test okultního krvácení), přichází mnoho pacientu pozdě a pak je nutné nasadit radikální terapii s odstraněním větší části střeva. Je tedy důležité chodit na preventivní prohlídky a při problémech se nebát navštívit lékaře.

Jelikož jsou léčby rakovin pro pacienta zatěžující, hledají se nové léčebné postupy, proto se testují i houby. U mnohých hub bylo zjištěno, že zabíjejí rakovinné buňky, zastavují jejich dělení atd.

Je tomu tak i v případě hřibu?

Autoři vytvořili vodný extrakt a zjistili, že mají antiproliferační vliv na buňky rakoviny tlustého střeva, tj. zastavují dělení těchto buněk, pokud se buňky nemnoží, nedochází k růstu nádorové hmoty. V účinném extraktu byl vysoký podíl ribonukleových kyselin, a tento extrakt omezoval syntézu DNA v rakovinných buňkách. Je tedy jasné, že hřibový extrakt zasahuje do buněčného cyklu, kterým musí buňka projít, aby se mohla rozdělit. Extrakt mění aktivitu regulační bílkovin zapojených do buněčného cyklu, např. cyklinu D1 a A, a ten je zastaven. Buňka je „uspána“. Navíc může hřibový extrakt také aktivovat signální dráhy v rakovinné buňce, které ji usmrtí.

Tento efekt by bylo možné využít i v praxi, je však nutné provést další studie, a to na živých organismech, tedy i lidech.

Lemieszek MK, Ribeiro M, Marques G, Nunes FM, Pożarowski P, Rzeski W. New insights into the molecular mechanism of Boletus edulis ribonucleic acidfraction (BE3) concerning antiproliferative activity on human colon cancer cells. Food Funct. 2017 Apr 12.