Čínský herbář
Čeština

Antioxidační účinky Agaricu při srdeční nedokrevnosti

Jeho domovinou je Jižní Amerika, kde jej od nepaměti využívají domorodé kmeny k léčbě mnoha zdravotních obtíží. Tento zdraví podporující efekt potvrzují také současné studie. Výsledky potvrzují, že Agaricus moduluje aktivitu imunitního systému, má protinádorové, protiinfekční účinky, zpomaluje stárnutí, neboť reguluje hladinu cholesterolu v krvi, ale také neutralizuje volné radikály. Agaricus též ocení diabetici, protože snižuje hladinu cukrů v krvi.

agaricus_polysacharidy

Srdečně-cévní onemocnění jsou nejčastější příčinou úmrtí. Často na podkladě zvýšené hladiny cholesterolu dochází k rozvoji aterosklerózy, trombotickým uzávěrům cév atd. To vede k nedokrevnosti orgánů, bez kyslíku ovšem tyto „odumírají“. Je tomu tak i při akutním srdečním infarktu, či při srdečních operacích. Při uzávěru cévy či odpojení od oběhu, dojde k ischémii, sníží se dostupnost kyslíku a živin pro srdeční sval, buňky odumírají. Pokud je průtok krve obnoven dochází však i ke zvýšené produkci volných kyslíkových radikálů, které také působí ničivě (ischemicko-reperfuzní poškození). Je tedy vhodné tyto neutralizovat. Tělo disponuje možnostmi, jak je neutralizovat, ale pokud se převýší kapacity těchto mechanismů, je nutné dodat antioxidanty do těla zvenku.

V tomto pokusu pak autoři ukazují, že Agaricus, resp. jeho polysacharidy, mají antioxidační účinky, neutralizují volné kyslíkové radikály. Podávali je v případě ischemicko-reperfuzního poškození srdečního svalu u krys. Agaricus dokáže zvýšit aktivitu enzymů, které v těle volné radikály eliminují, tj. superoxiddismutázy, což se projeví i snížením hladiny malonylaldehydu, které se tvoří právě v přítomnosti volných kyslíkových radikálů, je tedy známkou oxidačního stresu. Navíc se při podávání Agaricu snižuje aktivita kaspázy 3, jejíž aktivace vede buňky k smrti apoptózou.

Výsledky tedy ukazují, že by mohl být Agaricus využit při léčbě některých srdečně-cévních nemocí, kdy by ochránil srdeční sval před nadměrným poškozením volnými radikály.

Zhang S, He B, Ge J, Zhai C, Liu X, Liu P. Characterization of chemical composition of Agaricus brasiliensis polysaccharides and its effect on myocardial SOD activity, MDA and caspase-3 level in ischemia-reperfusion rats. Int J Biol Macromol. 2010 Apr 1;46(3):363-6.