Čínský herbář
Čeština

Agaricem proti zánětu u Parkinsonovy nemoci

Agaricus (Agaricus brasiliensis, Agaricus blazei Murill, žampión mandlový) je jedlá houba pocházející z Jižní Ameriky, kde ji od nepaměti využívají domorodci jako potravinu, ale hlavně jako léčivo. Léčivé vlastnosti Agaricu z něj udělali velmi populární houbu, která je dneska rozšířená po celém světě. Vědeckými pokusy bylo odhaleno, že Agaricus umí modulovat aktivitu imunitního systému, dokáže předcházet civilizačním nemocem a zpomalovat stárnutí. Zabíjí též různé druhy mikrobů i rakovinné buňky.

agaricus-brazilsky-zampion-starnuti-travici-trakt-traveni-starnuti

Protizánětlivé účinky Agaricu sledovali autoři této studie, a to v případě zánětu nervové soustavy. U myší způsobily zánět mozku podáním rotenonu. Poškození mozku bylo podobné tomu, s jakým se setkáváme u pacientů s Parkinsonovou nemocí. Takto ovlivnění myši byly rozděleny do 5 skupin.  Nedostala Agaricus, jen rotenon, další skupiny dostaly rotenon a 50, 100 nebo 200 mg/kg metanolového extraktu z Agaricu. Poslední skupina dostala jen Agaricus 200 mg/kg.

Po ukončení podávání daných látek se prováděly testy, studie sledující chování i biochemické parametry a markery zánětu. Rotenonem ovlivněné myši měly zhoršenou pohybovou aktivitu, neboť došlo ke snížení tvorby dopaminu (byly zabity neurony tvořící dopamin), neurologický a neurochemický deficit, zvýšil se oxidační stres a rozvinul se zánět. Pokud byl k rotenonu podán Agaricus došlo k zmírnění dopadů rotenonu na mozek myší. Motorický deficit se u vyšších dávek neprojevil, stejně tak nedošlo k výraznějšímu poklesu tvorby dopaminu, nezvýšily se markery zánětu a stejně tak oxidační stres. V případě podávání pouze Agaricu se neprojevily žádné nežádoucí účinky spojené s léčbou Agaricem. Je tedy bezpečný, a navíc účinný.

Agaricus tedy podporuje regeneraci mozkové tkáně, brání jejímu nadměrnému poškození zánětem a oxidačním stresem. Tohoto poznání je možné využít i v klinické praxi u pacientů, kteří trpí Parkinsonovou nemocí, při níž je v mozku přítomen zánět, dochází k zániku buněk produkujících dopamin a je zvýšený oxidační stres.

 

Venkatesh Gobi VRajasankar SRamkumar MDhanalakshmi CManivasagam TJustin Thenmozhi AEssa MMChidambaram RKalandar A. Agaricus blazei extract abrogates rotenone-induced dopamine depletion and motor deficits by its anti-oxidative and anti-inflammatory properties in Parkinsonic mice. Nutr Neurosci. 2017 Jun 19:1-10.