Čínský herbář
Čeština

Agaricus a alergie

Agaricus (Agaricus blazei Murill, Agaricus brasiliensis, žampión mandlový) je houba, která pochází z Jižní Americky z okolí Puerto Rica. Jedná se žampión, který má žlutý, hnědožlutý klobouk a jemnou mandlovou vůni. Místní obyvatelé používají houbu staletí, nejen jako potravinu, ale také jako léčivo. Dnes je Agaricus znám a pěstován po celém světě, poptávka po něm je velká. To je dáno i studiemi, které potvrdily jeho účinky. Agaricus výrazně moduluje aktivitu imunitního systému, snižuje cholesterol i oxidační stres, zabíjí nádorové buňky i patogeny atd.

alergie

Autoři se v této studii věnovali vlivu Agaricu na imunitní systém, zda může pomoci s alergiemi. Alergie jsou dány narušenou reaktivitou imunitního systému, který vyhodnotí alergen jako nebezpečí a začne proti němu produkovat protilátky IgE, aktivují se imunitní buňky posilující alergickou reakci (Th2 lymfocyty, žírné buňky, bazofily, eozinofily), akutní i tu chronickou v podobě rozvinutého alergického zánětu.

Vědci vytvořili hypotézu, že Agaricus snižuje alergické reakce, a ověřovali ji na myších, u nichž vyvolali alergii na ovalbumin (součást vaječného bílku). Část na ovalbumin alergických myší dostávala AndoSan (standardizovaný přípravek obsahující 82 % Agaricu, 15 % Hericia a 3 % Maitake). Preparát byl podáván den před alergizací a 19 dní po ní.

Myši byly vyšetřeny a zjistilo se, že u myší s Andosanem dochází k posunu v imunitní odpovědi v porovnání s myšmi, které ho neužívaly. Výrazně poklesla tvorba protilátek proti alergenu, tj. ovalbumin specifické IgE. Došlo k poklesu aktivitu Th2 lymfocytů ve prospěch „nealergických“ Th1.

To bylo samozřejmě spojené také s menšími příznaky alergie.

Ukazuje se tedy, že podávání Andosanu s Agaricem vede k prevenci vzniku alergie a omezení alergické reaktivity.

Podobného výsledku by bylo možné dostáhnout také u jiných savců, včetně člověka, což by ocenili alergici, jichž stále přibývá.

Ellertsen LKHetland G. An extract of the medicinal mushroom Agaricus blazei Murill can protect against allergy. Clin Mol Allergy.