Čínský herbář
Čeština

Agaricus jako ochrana před alergii na pyl břízy

Agaricus (Agaricus blazei Murill, Agaricus brasiliensis, žampion mandlový) je jedlá, velmi chutná houba, která pochází z malé vesničky v Brazílii, tj. Piedada, v provincii Sao Paolo). Domorodci je odjakživa používána jako potravina a jako přírodní lék na mnoho nemocí a zdravotních obtíží. Pro západní svět byl Agaricus znovu objeven v roce 1960 T. Furomotem. Současné vědecké studie potvrdily, že Agaricus má protizánětlivé, imunostimulační, antioxidační, protinádorové, protimikrobiální, cholesterol snižující atd. vlastnosti.

pyl

Cílem studie bylo zjistit, zda Agaricus mírní alergii na břízu. Alergie na pyl břízy je jedna z nejčastějších pylových alergií, která se objevuje během jarního období. Příznaky zahrnují např. kýchání, plný nos, výtok z očí, dušnost atd. Pacienti mohou také mít orální syndrom, což je stav, kdy je štípe, pálí o otéká oblast rtů, jazyk, měkké patro, vnitřní sliznice tváří. Objevuje se tak zkřížená reaktivita, tj. alergii na břízu často provází i alergie na sóju, ořechy či jablka. Pacienti se léčí hlavně antihistaminiky či kortikosteroidy. Alergie je spojená s aktivací žírných buněk a bazofilů a produkcí protilátek IgE.

Autoři studie analyzovali krevní vzorky od dárců, tj. pacientů, kteří trpěli alergií na pyl břízy a/nebo astmatem. 60 pacientů bylo rozděleno do 2 skupin, jedna dostala před pylovou sezonou Andosan (extrakt: 82.4 % Agaricus, 14.7 % Hericium erinaceus, 2.9 % Grifola frondosa), nebo placebo. Pacienti vyplňovali dotazník, ve kterém byli dotazováni na intenzitu obtíží, frekvenci alergických reakcí atd. Pacienti, kteří dostali přes pylovou sezonou Andosan, popisovali mnohem nižší intenzitu alergických reakcí, navíc mohli pacienti snížit dávku i četnost podávání běžně užívaných antialergických léků. Pacienti s placebem nezaznamenali žádné zlepšení.

Zajímavé také je, že hodnoty specifických IgE protilátek, tj. přímo proti antigenům na pylovém zrnu břízy Bet1 a t3) poklesly, a to téměř o 36 % u pacientů s Andosanem. Došlo také k snížení aktivace a aktivity bazofilů, které jsou do alergické reakce zapojeny. Bazofily byly méně citlivé na stimulaci a aktivaci pylem.

Tato randomizovaná placebem kontrolovaná studie potvrdila, že podávání Andosanu před jarní pylovou sezonou má profylaktický efekt. Andosan má protialertické vlastnosti, snižuje totiž specifické IgE i aktivitu bazofilů.

Mahmood FHetland GNentwich IAgaricus blazei-Based Mushroom Extract Supplementation to Birch Allergic Blood Donors: A Randomized Clinical Trial. Nutrients. 2019 Oct 2;11(10). pii: E2339. doi: 10.3390/nu11102339.