Čínský herbář
Čeština

Agaricus jako prevence rakoviny

Agaricus (Agaricus blazei Murill, Agaricus brasiliensis, Sun mushroom, žampión mandlový) je jedlá houba, která pochází z malé vesnice Piadade v Sao Paulu v Brazílii. Agaricus byl místními domorodci používán k řešení mnoha zdravotních obtíží. V roce 1960 jej pro svět objevil japonský vědec Takatoshi Furumoto. První vědecké zkoumání Agaricu proběhlo v Japonsku. Do dnešní doby bylo provedeno velké množství studií, které dokládají, že Agaricus zlepšuje fungování imunitního systému, má také protirakovinné, antibakteriální a antioxidační účinky, dokáže také snížit hodnoty cholesterolu a cukru v krvi…

vysetreni_bicho-f660_288

V této studii autoři ověřovali svou hypotézu, že Agaricus chrání před vznikem nádorů, proti tumorigenezi, v trávicích traktu. Pro potvrzení své domněnky vytvořili myší model lidské familiální adenomatózní polypózy. Jedná se genetické onemocnění, při němž se v trávicím traktu tvoří polypy, které mají tendenci k malignímu zvratu. Postižení lidé tak mají rakovinu trávicího traktu již kolem 30−50 roku. Je tedy nutné tyto pacienty stále hlídat a pravidelně vyšetřovat, např. provádět kolonoskopii, gastroskopii atd.

Laboratorní myši, u nichž dochází ke spontánnímu vzniku adenokarcinomů v tlustém i tenkém střevě, byly rozděleny do dvou skupin, kdy jedna byla léčená podáváním Andosanu (přípravek obsahující 82 % Agaricu a dále Shiitake a Maitake).

Nejprve se však provedly testy cytotoxicity Andosanu proti nádorovým buňkám. V přítomnosti Andosanu nádorové buňky umíraly.

Při pokusech na myších se ukázalo, že u myší léčených Andosanem se vytvořilo méně nádorů, v průměru 23 nádorů, u myší neléčených to však bylo 34. Andosan však nesnížil jen počet nádorů, ale také ty, které vznikly, byly výrazně menší. Došlo tedy ke snížení celkové nádorové nálože myší (tj. celkový objem nádorové hmoty).

Jak se dalo předpokládat, že Andosan posílil protinádorovou imunitu. Došlo ke zvýšení počtu imunitních buněk, hlavně Th1 lymfocytů. Zvýšila se i hodnota prozánětlivých cytokinů, které aktivují další imunitní buňky, čímž se posílí imunitní odpověď proti nádorovým buňkám. Jednalo se např. o IFN gamma, IL-1 beta, TNF alfa.

Dalším efektem Andosanu bylo snížení aktivity legumainu, což je enzym – proteáza, která je zvýšená u nádorů a podporuje metastazování.

Výsledky studie tedy dokládají, že Andosan měl protinádorový efekt u myší, u nichž dochází ke spontánnímu vzniku nádorů. Tento efekt je dán jednak posílením protinádorové imunity a snížením aktivity legumainu i přímou toxicitou proti nádorovým buňkám.

Hetland G, Eide DM, Tangen JM, Haugen MH, Mirlashari MR, Paulsen JE. The Agaricusblazei-Based Mushroom Extract, Andosan™, Protects against Intestinal Tumorigenesis in the A/J Min/+ Mouse. PLoS One. 2016;11(12):e0167754. Published 2016 Dec 21.