Čínský herbář
Čeština

Agaricus a leishmanióza

Tato medicinální houba dokáže modulovat aktivitu imunitního systému, pomáhá bojovat s nádorovými onemocněními, reguluje hladinu krevních cukrů a tuků, předchází rozvoji mnoha civilizačních a Late summer and fall are prime times for disease-carrying mosquitoes, so Purdue University experts recommend people take precautions for themselves and their pets and livestock. Mosquitoes can transmit a variety of illnesses to people and animals, including West Nile virus, and Eastern and Western encephalitis. (Photo/USDA-Agricultural Research Service)degenerativních nemocí.

Leishmanióza je vážná nemoc způsobená parazitem, prvokem. Toto onemocnění se nejvíce vyskytuje v oblasti tropů a subtropických oblastech Asie, Afriky a Jižní Ameriky. Nemoc je přenášena bodavým hmyzem. Existují dvě formy nemoci kožní a orgánová, viscerální, což je nejtěžší forma. Projevuje se horečkami, zvětšením sleziny a jater, stejně tak i lymfatických uzlin, dochází k poruše krvetvorby, funkce jater.  Neléčené případy končí smrtí. Léčba je komplikovaná a zdlouhavá.

Proto je prevence této nemoci na prvním místě, ale stále se nedaří najít antigen, který by bylo možné zpracovat na vakcínu, která by účinkovala, aktivovala imunitní systém k tvorbě protilátek, proto je nutné hledat vhodné adjuvans do vakcíny, které by dostatečně aktivovalo nespecifickou složku imunitního systému.

Vědce napadlo, že by bylo možné využít právě Agaricum bM jako součást adjuvans k DNA vakcíně proti leishmanii. Frakce z Agaricu má schopnost aktivovat i Th1 lymfocyty díky tomu, že je bohatá na polysacharidy. Th1 lymfocyty následně stimulují B lymfocyty k produkci specifických účinných protilátek. Pokusy byly prováděny in vitro s použitím slezinných buněk z myší. V pokusech byly použity různé frakce z Agaricu, přičemž dvě z nich výrazně zvyšovaly u buněk produkci IFN-γ a snižovaly produkci IL-4 a IL-10, což dává tušit, že se posiluje aktivita Th1 lymfocytů.

Následně po in vitro pokusech se prováděly i in vivo pokusy a myším byla podána vakcína s Agaricem a rekombinantním antigenem leishmanie. I pokusy s myšmi dokázaly, že spojení antigenu a dvou frakcí Agaricu zvyšuje aktivitu Th1 odpovědi, zvyšuje se hladina IFN-γ, IL-12 a růstového faktoru pro granulocyty a makrofágy. Zvýšila se též produkce IgG2a.

Vakcína měla efekt i po infikování, kdy aktivovala imunitní systém k boji proti nákaze.

Výsledky tedy ukázaly, že pokud je zvolený antigen z leishmanie podáváný s adjuvans, v němž je Agaricus, nastimuluje imunitní systém a tvorbu protilátek, což může působit preventivně, ochranně proti nákaze, ale dokáže i pomoci imunitnímu systému, pokud už k nákaze došlo, bojovat s infekcí.

 

 

Zdroj:

de Jesus Pereira NC, Régis WC, Costa LE, de Oliveira JS, da Silva AG, Martins VT, Duarte MC, de Souza JR, Lage PS, Schneider MS, Melo MN, Soto M, Soares SA, Tavares CA, Chávez-Fumagalli MA, Coelho EA. Evaluation of adjuvant activity of fractions derived from Agaricus blazei, when in association with the recombinant LiHyp1 protein, to protect against visceral leishmaniasis. Exp Parasitol. 2015 Jun;153:180-90.