Čínský herbář
Čeština

Agaricus ochraňuje plodnost

Zdejší domorodé kmeny ji využívali nejen jako potravinu, ale hlavně jako léčebný prostředek. Současná věda také věnuje Agaricu pozornost. Proběhlo a stále probíhá velké množství pokusů a studií, jejichž výsledky ukazují, že Agaricus je silným imunostimulantem, prevencí civilizačních nemocí, neboť snižuje hladinu lipidů a neutralizuje volné radikály. Ničí mnohé infekční patogeny a také rakovinné buňky. Dále se také sleduje ochranný vliv Agaricu při různých typech intoxikací. Nedávná studie prokázala, že Agaricus umí ochránit slezinu před následky podávání kadmia. Tato studie se zaměřila na to, zda Agaricus uchrání i plodnost, tj. funkci varlat, před kadmiem.

 

Image: 0055744973, License: Royalty free, Restrictions: Image available for use in Corbis Mobile Offerings., Property Release: No or not aplicable, Model Release: No or not aplicable, Credit line: ., Corbis

 

Vystavení kadmiu způsobuje narušení reprodukčních funkcí, a to hlavně tím, že dochází ke zvýšené tvorbě toxických volných radikálů a v návaznosti na to i rozvoji zánětlivé odpovědi, to vše destruuje tkáň varlat. Ke svému pokusu autoři využili 7denní kohouty a rozdělili je do 4 skupin po 30 kusech. Normální skupina, která nebyla vystavena kadmiu ani nedostávala Agaricus, skupina s kadmiem bez Agaricu, skupina s Agaricem a skupina s kadmiem a Agaricem. Po skončení pokusu se zkoumaly vzorky varlat.

Ukázalo se, že v případě kohoutů, kteří dostávali jen kadmium, dochází k výraznému poškození tkáně, došlo k nárůstu oxidačního stresu a zvýšení hladiny prozánětlivých cytokinů, které posilují zánětlivou odpověď zprostředkovanou imunitním systémem. Naproti tomu u kohoutů, kteří ke kadmiu dostávali také Agaricus, se s něčím takovým nesetkali. Tkáň nebyla výrazněji poškozená. Zvýšila se aktivita enzymů, které neutralizují volné radikály, např. superoxiddismutázy a glutation peroxidázy, snížila se koncentrace prozánětlivých cytokinů, tj. např. TNF-α, IL-1β, IL-6.

Autorům se podařilo pokusy prokázat, že Agaricus značně snižuje poškození varlat při podávání kadmia. To je dáno snížením oxidačního stresu a zánětu ve tkáni.

Song Y, Zhang R, Wang H, Yan Y, Ming G. Protective Effect of Agaricus blazei Polysaccharide Against Cadmium-Induced Damage on the Testis of Chicken. Biol Trace Elem Res. 2017 Nov 10.