Čínský herbář
Čeština

Agaricus posiluje imunitní odpověď proti rakovině

V dnešní době se však pěstuje po celém světě. Domorodci byla kdysi využívána nejen jako nutričně bohatá potravina, ale také jako léčivo. Opodstatněnost tohoto využití prokazují i již proběhlé či probíhající studie potvrdily, že je Agaricus silným imunostimulantem, má protirakovinné účinky, zpomaluje degenerativní procesy v těle, snižuje hladinu cholesterolu a cukrů, posiluje mozkové funkce atd.

 

garicus_cancer

 

 

V této studii se autoři zaměřili právě na vliv Agaricu na imunitní systém, navíc v souvislosti a rakovinou.

 

Důležitou součástí protinádorové imunity jsou Th1 lymfocyty a imunitní odpověď, kterou „vytvoří“.  Právě posílením některých složek imunitního systému může být dobrou cestou k posílení účinnosti protinádorové léčby.

 

Autoři testovali Agaricus na myších, u kterých vyvolali nádorové onemocnění a také je imunizovali ovalbuminem, aby si začaly proti této látce tvořit protilátky, když jí budou znovu vystaveny.  Myši rozdělili do několika skupin, jednu skupinu léčili placebem a ovalbuminem, 3 skupiny léčili pomocí ovalbuminu a extrakty z Agaricu v rozdílné koncentraci (50, 100 a 200 µg). Ovalbumin byl přidán, aby mohli vědci sledovat produkci protilátek, zda se zvyšuje atd., dále svou pozornost zaměřili na růst nádoru a také aktivitu imunitních buněk.

 

 

Výsledky prokázaly, že pouze u myší, které dostávaly Agaricus v dávce 100 a 200 µg došlo k výraznému zpomalení růstu nádoru, a to i bez další přídatné léčby. Dále se tyto dávky zasloužily také o zvýšení životaschopnosti a proliferace solenocytů (imunitních buněk), které též produkovaly vyšší množství IL-2, který stimuluje a podporuje proliferaci T lymfocytů. Došlo tak ke zvýšení počtu T lymfocytů v periferní krvi. Navíc se zvedly i koncentrace protilátek IgG2 proti podanému ovalbuminu. Zvýšená produkce cytokinů, které mají prozánětlivý a imunostimulační charakter (IFN-γ), je známkou toho, že došlo k nárůstu počtu Th1 lymfocytů.

To je možné vydedukovat i dle typu tvořených imunoglobulinů. Posílila se odpověď Th1, nikoli Th2 (zde by došlo více k produkci jiného typu protilátek, třeba i „alergických“ IgE), která spíše než k obraně proti rakovině vede k alergické reaktivitě a útlumu.  Nic podobného se neprojevilo i ostatních skupin myší, tj. u myší s placebem a u myší s nižší dávkou extraktu z AgaricuPodávání vyšších dávek extraktu z Agaricu myším s nádorem dochází ke zpomalení růstu nádoru a hlavně ke zvýšení imunitní odpovědi, a to té žádoucí, protirakovinné spojené s aktivací Th1 lymfocytů. Tohoto poznatku by bylo možné využít i v klinické praxi a podávat Agaricus jako přídatnou látku k protirakovinné terapii.

 

 

 

Jiang LYu ZLin YCui LYao SLv LLiu J. Low-molecular-weight polysaccharides from Agaricus blazei Murrill modulate the Th1 response in cancer immunity. Oncol Lett. 2018 Mar;15(3):3429-3436.